logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

720 Семинар о интерпункцији реченице у српском језику Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЗадужбина Илије М. Коларца - Коларчев народни универзитет, Београд, Студентски трг 5, Београд
Особа за контактОлгица Стефановић, predavanja@kolarac.rs, 2637 609, 064 8911 324
Ауторипроф. др Душка Кликовац, редовни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик и јужнословенске књижевности; др Балша Стипчевић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик и јужнословенске књижевности
Реализаторипроф. др Душка Кликовац, редовни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик и јужнословенске књижевности; др Балша Стипчевић, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик и јужнословенске књижевности
Општи циљевиОпшти циљ семинара јесте подизање степена познавања норми стандардног језика, како би се усавршио и осавременио начин извођења наставе српског језика.
Специфични циљевиСпецифични циљеви јесу оспособљавање полазника за правилно писмено изражавање, за побољшање писмености и писане културе, за усавршавање начина извођења наставе српског језика, као и за редиговање писаних текстова; Оспособљавање наставника да ученике науче свим специфичностима коришћења интерпункције у писању домаћих задатака, писмених вежби и писмених задатака, и добром познавању норми писаног језика.
Теме програмаИнтерпункција реченице у српском језику, с нарочитим освртом на интерпункцију у вези с односним реченицама; Принципи интерпункције, интерпункцијска правила за писање запете, двотачке, црте (и разлике између црте и цртице); Указивање на случајеве употребе интерпункцијских знакова које Правопис није предвидео
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника10-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000,00 динара за 8 часова. Цена укључује хонораре за предаваче, сав радни материјал, коришћење свих техничких погодности за извођење часова вежби, коришћење сале у Коларчевој задужбини, израду и штампање контролних вежби, уверења о похађању семинара, потрошни материјал, ручак у клубу „Коларац“.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања