logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

72 Правила у васпитању – изазови или препреке у раду са децом Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 8579262
Ауторидр Весна Срдић, професор струковних студија на Високој школи струковних студија у Кикинди; Весна Станаћев, спец. предшколске педагогије, директор Центра за пружање услуга социјалне заштите, Кикинда
Реализаторидр Весна Срдић, професор струковних студија на Високој школи струковних студија у Кикинди; Весна Станаћев, спец. предшколске педагогије, директор Центра за пружање услуга социјалне заштите Кикинда; Гордана Булатовић, проф. разредне наставе, самостална стручна сарадница у Центру за стручно усавршавање, Кикинда
Општи циљевиРазвијање вештина просветних радника за доследно примењивање правила у васпитном раду са децом.
Специфични циљевиУпознавање просветних радника са различитим искуствима и њиховим ефектима и последицама у примени правила понашања у раду са децом; Упознавање просветних радника са применом различитих стратегија у креирању правила понашање у раду са децом; Оспособљавање просветних радника за развијање различитих стратегија у креирању правила понашања у раду са децом.
Теме програмаПравила, правила, да би нас - да би нам; Границе - хлеб наш насушни; Изазови у раду са децом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања