logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

718 Савремени теоријски приступи тумачењу књижевноуметничког текста у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348-384, 064 111-0074
Ауторипроф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду; Катедра за српску књижевност с јужнословенским књижевностима; проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност с јужнословенским књижевностима
Реализаторипроф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност с јужнословенским књижевностима; проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност с јужнословенским књижевностима; мср Мина Ђурића систент Филолошког факултета Универзитета у Београду; Наташа Кљајић, докторанд Филолошког факултета Универзитета у Београду, професор српског језика у ОШ „Бранко Радичевић”, Бољевци-Прогар; Александра Бјелић, сарадник у настави на Филолошком факултету Универзитета у Београду; доц. др Милан Алексић, доцент Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност
Општи циљевиПроширивање теоријских и методичких знања наставника о науци књижевности и језику, уз коришћење савремених стручних метода; Организовање наставе књижевности као стваралачке и проблемске; Заснивање стручно утемељених наставних интерпретација.
Специфични циљевиКреативно преобликовање школске интерпретације књижевноуметничких текстова и обраде језичких тема,осавремењених адекватним избором стручних (специјалних) метода,уз коришћење аналитичко- синтетичког, компаративног, проблемског, наратолошког, интертекстуалног, театролошког, рецепцијског и других савремених теоријских приступа, Усвајање савремених књижевноисторијских истраживања и сазнања науке о књижевности у контексту периодизације, стилских типологија и текстолошких аспеката песничких, драмских и књижевнонаучних дела из програма за старије разреде основне школе; Разматрање проблема жанровског одређења у контексту савремених теоријских истраживања; Анализирање специфичности тематске и композиционе структуре и језичкостилских обележја.
Теме програмаНастава књижевности у контексту савремених теоријских истраживања; Наратолошки приступ књижевноуметничком тексту у настави; Савремена књижевноисторијска истраживања и сазнања науке о књижевности у контексту периодизације, стилских типологија и текстолошких аспеката песничких, драмских и књижевнонаучних дела из наставних програма; Теорија рецепције у настави; Театролошки приступ драмском тексту; Проблеми жанра у настави књижевности; Проблем жанровског одређења песничких, драмских и књижевнонаучних дела из програма за старије разреде основне школе и средњу школу, у контексту савремених теоријских истраживања; Језичкостилска обележја песничких, драмских и књижевнонаучних дела из програма за старије разреде основне школе и средњу школу, у контексту савремених теоријских истраживања; Лингвостилистичка тумачења уметничког текста
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања