logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

717 Савремени приступи у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет, Департман за психологију, Ниш, Ћирила и Методија, број 2, Ниш
Особа за контактТатјана Стефановић Станојевић, sstanja63@gmail.com, 018 4200152, 063 443939
Ауторипроф. др Горан Максимовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу; проф. др Снежана Милосављевић Милић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу
Реализаторипроф. др Горан Максимовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу; проф. др Снежана Милосављевић Милић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу; проф. др Ирена Арсић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу; доц. др Дејан Милутиновић, доцент Филозофског факултета у Нишу; доц. др Данијела Поповић Николић, доцент Филозофског факултета у Нишу; доц. др Данијела Костадиновић, доцент Филозофског факултета у Нишу; доц. др Маја Вукић, доцент Филозофског факултета у Нишу; доц. др Јелена Јовановић, доцент Филозофског факултета у Нишу; др Снежана Божић, асистент на Филозофском факултету у Нишу; др Бранимир Станковић, асистент на Филозофском факултету у Нишу; мр Татјана Трајковић, асистент на Филозофском факултету у Нишу; мср Александра Јанић, асистент на Филозофском факултету у Нишу; Александар Костадиновић, асистент на Филозофском факултету у Нишу; Ана Рочкомановић, асистент на Филозофском факултету у Нишу; Мирјана Бојанић Ћирковић, демонстратор на Филозофском факултету у Нишу;
Општи циљевиOдноси се на стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности запослених у основним и средњим школама, које подразумева упознавање и овладавање савременим књижевнотеоријским, лингвистичким и методичким приступима.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма тичу се презентације савремених теоријско-методолошких приступа литерарним и лингвистичким вредностима; нових рефлексија у интерпретацијама књижевних дела; научног и наставног сагледавања литерарних појава и проблема; упознавања и примене нових сазнања и достигнућа у настави књижевности и језика (интернета, других медија, филма, телевизије), функционалних поступака у наставним интеграцијама језика и књижевности; презентације нових филолошких теорија; афирмације савремених токова у настави језика и књижевности; неговања читалачких и језичких компетенција ученика.
Теме програмаПоетика српског реализма; Народна бајка у савременој настави; Везнички систем српског језика; Самообликовање идентитета у ренесансном Дубровнику; Реализација наставе Српског језика као нематерњег у актуелним околностима; Од Маријиног до Мирослављевог јеванђеља; Падежни синкретизам у светлу генеративне граматике и примена у српском језику; Алтернативни светови приче и конструкција наративног идентитета; Концепти окидача, фрејмова и скрипти и настава књижевности; Проза за децу и омладину Бранка Ћопића; Путопис као средишња преокупација савремених истраживачких токова; Емпатијско-етички модел читања у настави књижевности; Кинестетичка метода у настави српског језика; Савремени приступи тумачењу српске поезије двадесетог и двадесетпрвог века у настави књижевности; Дело Милорада Павића у настави из угла савремених теорија читања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара; У цену су укључени: наставни материјали и нова издања Филозофског факултета (часопис, друге релевантне публикације) које ће полазници добити приликом регистрације, издавање сертификата; послужење (кетеринг, сокови, кафа); хонорари реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања