logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

715 Савремене методе у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
АуториРаде Паповић, наставник српског језика и књижевности, ОШ „Наталија-Нана Недељковић“, Крагујевац; Владимир Средојевић, стручни сарадник, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац; др Владимир Б. Перић, наставник српског језика и књижевности, Музичка школа „Др Милоје Милојевић“, Крагујевац
РеализаториРаде Паповић, наставник српског језика и књижевности, ОШ „Наталија-Нана Недељковић“, Крагујевац; Владимир Средојевић, стручни сарадник, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац; др Владимир Б.Перић, наставник српског језика и књижевности, Музичка школа „Др Милоје Милојевић“, Крагујевац
Општи циљевиОснаживање наставничких компетенција за наставну област, предмет и методику наставе кроз јачање капацитета у области иновативних метода у настави
Специфични циљевиJaчање капацитета наставника за примену савремених технологија у настави, у циљу постизања бољих резултата у образовно-васпитном раду; Упознавање учесника са новим креативним наставним методама и техникама. Размена примера добре праксе и примера из области интерактивне наставе
Теме програмаВажност увођења савремених технологија у свакодневни образовно-васпитни процес, интерактивна настава у служби ученика; Мултимедија у свакодневном раду наставника; Дидактичко-методички изазови и како написати припрему за час српског језика и књижевности са мултимедијалним садржајем; Основне карактеристике Prezi програма и његова употреба у настави; Примери добре праксе; Интерактивне радионице: креирање дидактичког материјала, као примера интерактивних квизова у мултимедијалној настави"
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500,00 динара по учеснику за групу од 30 учесника (45 000,00 бруто) – хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (45 000,00 бруто).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања