logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

714 Рецитовање, доживљено читање – стваралачки чин; Књижевно-говорна анализа; Рад са даровитим ученицима; Ауторство рецитатора Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
АуториРатомир Рале Дамјановић, пензионер; Мирјана Аранђеловић, професор, ОШ „Радоје Домановић“, Нови Београд; мр Ново Томић, пензионер
РеализаториРатомир Рале Дамјановић, пензионер; Мирјана Аранђеловић, професор, ОШ „Радоје Домановић“, Нови Београд; мр Ново Томић, пензионер
Општи циљевиКреативни и ауторски приступ говорном облику. Доживљено читање и рецитовање као вид тумачења књижевног дела; перцепција књижевног дела кроз говорни облик; развијање љубави према језику и литератури и подстицање литерарних амбиција.
Специфични циљевиРад са даровитим ученицима који показују интересовање за јавни наступ, такмичења рецитатора, школске приредб;. Дијалогичност књижевног текста; Савладавање принципа говорних облика који укључују откривање књижевног дела на нов начин, искуства глуме и реторике; Звучни принцип семантичких и емотивних вредности текста, версификације и синтаксе у перцепцији текста; Откривање динамичне структуре дела. Књижевно-говорна анализа и синтеза текста кроз говорни израз који олакшава меморисање, побољшава усмено изражавање, правилну артикулацију, дикцију, интонацију и друге принципе у свакодневној комуникацији.
Теме програмаРецитација као стваралачки чин; Значај рецитовања; Типологија рецитације и стилови рецитовања; Естетика и поетика говорних облика; Књижевна и говорна анализа; Поступак обраде текста; Структура, план и композиција интерпретације; Експресивност говорног израза; Говорне фигуре и средства говорног израза; Функција и значење паузе; Градација као говорна фигура у прози и стиху; Опкорачење као фактор смисла; Римована поезија и поезија слободног стиха; Лирска народна песма;Епска народна песма; Основни тон у религиозним песмама, духовним беседама, молитвама. Тон сказанија и отачаствене реторике у текстовима о Светом Сави; Проза у говорном облику; Пиповедне форме; Рад са ученицима; Најчешће грешке у рецитовању и доживљеном читању; Дар, занос и надахнуће; Рецитовање и глума; Пред публиком – такмичења рецитатора
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 250 динара. Цена обухвата надокнаде реализатора, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације програма. Трошкови пута и смештаја реализатора нису урачунати у цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања