logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

713 Републички зимски семинар Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактМилан Шиповац, sipovac@gmail.com, 011 3285506, 063 408940
Ауторипроф. др Александар Милановић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Зона Мркаљ, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Бошко Сувајџић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Снежана Самарџија, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Јован Делић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Радивоје Микић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Мило Ломпар, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду, проф. др Михајло Пантић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Љиљана Бајић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Зона Мркаљ, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду, проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Оливера Радуловић редовни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду; проф. др Валентина Питулић редовни професор на Филозофском факултету у Косовској Митровици; проф. др Бранка Јакшић Провчи ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду; проф. др Славко Петаковић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Милан Алексић, доцент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Душка Кликовац, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Вељко Брборић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Александар Милановић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Јелена Јовановић Симић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Драгана Вељковић Станковић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Весна Ломпар, доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Балша Стипчевић, доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Ана Батас, доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Јован Чудомировић, асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; мср Дина Томић Анић, асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; мср Катарина Беговић, асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; мср Слободан Новокмет, истраживач-сарадник на Институту за српски језик, САНУ; мср Никола Радосављевић, асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; мср Томислав Матић, библиотекар на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности.
Специфични циљевиСпецифични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.
Теме програмаПроучавање књижевног дела; Проучавање српског језика; Књижевност у настави
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 4 500,00 РСД по полазнику. У њу је укључен котизацијски пакет (сваки наставник добија торбу, блок за белешке и оловку, Информатор Републичког зимског семинара, најновији број часописа Књижевност и језик и Свет речи).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања