logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

712 Планирање у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348-384, 064 111-0074
Ауторипроф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност с јужнословенским књижевностима
Реализаторипроф. др Зона Мркаљ, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност с јужнословенским књижевностима; проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Катедра за српску књижевност с јужнословенским књижевностима; доц. др Весна Ломпар, доцент Филолошког факултета у Београду, Катедра за српски језик; мср Мина Ђурић, асистент Филолошког факултета Универзитета у Београду; Наташа Кљајић, докторанд Филолошког факултета Универзитета у Београду, професор српског језика у ОШ „Бранко Радичевић”, Бољевци-Прогар; Александра Бјелић, сарадник у настави на Филолошком факултету Универзитета у Београду; доц. др Милан Алексић, доцент Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност
Општи циљевиИстицање и разматрање сегмената који утичу на планирање у настави српског језика и књижевности
Специфични циљевиПланирање у складу са Програмом рада школе и програмом предмета и са Oбразовним стандардима за крај обавезног образовања; у вези са коришћењем уџбеника и уџбеничке литературе. Корелација, индивидуализација и диференцирана настава – фактори планирања; планирање инклузије; самовредновање; тематско и хронолошко планирање; планирање додатне наставе; план наставне јединице; планирање слободних активности.
Теме програмаПланирање у настави – сложеност аспеката; Планирање реализације исхода у односу на стандарде; Планирање обраде књижевнотеоријских појмова у настави
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања