logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

711 Обука и примена образовних технологија у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 021 485 3967, 063 8221 305
Ауторипроф. др Бранка Јакшић Провчи, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; др Миљана Барјамовић, истраживач сарадник, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Реализаторипроф. др Бранка Јакшић Провчи, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; др Миљана Барјамовић, истраживач сарадник, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду; Снежана Туцаковић, докторанд ангажован у настави, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; дипл. инж. информатике Зоран Милошевић, информатичар, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Општи циљевиПримена образовних технологија у модерном систему образовања као вид унапређивања наставничких компетенција из српског језика, књижевности и културе изражавања.
Специфични циљевиУпотреба компјутера у процесу стицања знања као вид ученичког самообразовања, развијања критичког мишљења и решавања проблема, уједно и могућност учења на даљину у основној и средњој школи и креирање ефикасних програма у вези са стилогеним средствима; Употреба линеарног и разгранатог модела софтвера за успешно учење наставних тема из граматике српскога језика и афирмација примене програмиране наставе у процесу учења морфологије српског језика; Примена „Прези" презентације и мултимедијалне наставе на примерима из књижевности; Развијање компјутерских вештина за рад са корисним Web алатима у настави за ефикасније усвајања знања ученика.
Теме програмаПрограми за самообуку ученика у електронској форми на примеру стилогених средстава; Програмирана настава и примена образовног рачунарског софтвера у настави граматике српског језика; Мултимедијалност у „Прези“ презентацији у настави српске књижевности; Кораци у постављању „Презија“ и елементи Web алата 2.0.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 500,00 динара. Спецификација цене по учеснику: Средства за режијске трошкове факултета 15% (375,00 дин.); Средства за Центар за усавршавање наставника 10% (250,00 дин.), Средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал) 20% (500,00 дин); Трошкови накнаде за реализаторе програма 35% (875,00 дин.), Трошкови за освежење учесника 20% (500,00 дин.)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања