logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

710 Настава српског језика и књижевности у контексту савремених лингвистичких и књижевнотеоријских достигнућа Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Особа за контактдр Јелена Петковић, jelenapetkovic75@gmail.com, 011 2183314, 065 802-32-82
Ауторипроф. др Милош Ковачевић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за српски језик; проф. др Драган Бошковић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за српску књижевност
Реализаторипроф. др Никола Рамић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; проф. др Сања Ђуровић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; проф. др Маја Анђелковић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; доц. др Милка Николић, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; доц. др Часлав Николић, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; доц. др Јелена Петковић, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; доц. др Јелена Арсенијевић Митрић, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; доц. др Тамара Стојановић Ђорђевић, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; проф. др Милош Ковачевић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за српски језик; проф. др Драган Бошковић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за српску књижевност; проф. др Владимир Поломац, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
Општи циљевиУпознавање и овладавање савременим лингвистичким и књижевнотеоријским приступима у настави српског језика и књижевности; Јачање свести о интеркултурном, интерлитерарном и интерлингвалном идентитету српског језика и књижевности.
Специфични циљевиАктивирање у досадашњем проучавању језика и књижевности запостављених вредности и области (нпр. синтакса, компаратистика), нових области и нових теорија; Упознавање и овладавање интердисциплинарним и интермедијским аспектима проучавања и наставе српског језика и књижевности; Превазилажење стереотипних приступа настави српског језика и ослањање на савремене лингвистичке теорије (после структурализма); Подстицање наставника за изучавање језичких проблема посредством литературе и поетичко-литерарних проблема посредством лингвистике; Активније учешће наставника у креативном и компетентном припремању наставе, Представљање и афирмисање индивидуалног искуства, увида и интерпретација наставника.
Теме програмаНастава српског језика у контексту савремених лингвистичких достигнућа; Настава књижевности у контексту савремених књижевнотеоријских достигнућа; Унапређивање наставе српског језика и књижевности применом резултата актуелних педагошких истраживања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 2 000 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања