logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

71 Права детета у образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаУжички центар за права детета, Ужице, Гаврила Поповића 19, Ужице
Особа за контактЈелена Жунић-Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031 510180, 064 1219997
Ауторимр Јелена Жунић Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице; Радован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице
Реализаторимр Јелена Жунић Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице; Радован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице; Сузана Пантовић, Нексус Врање, координаторка програма за децу; Милена Димитријевић, УГ "Нексус", координаторка за људска права, Врање; Драгана Љубисављевић, директорка ОШ "Вук Караџић", Књажевац; Ана Јовановић, наставник, ОШ "Вук Караџић", Књажевац; Јован Маринковић, програмски координатор, Друштво за развој деце и младих - Отвореки клуб, Ниш; Јована Чањи Аранђеловић, Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб, Ниш; Марсела; Александра Шуљагић, Ужички центар за права детета, координаторка програма, Ужице; Невена Мартић, ОШ "Светозар Марковић" Краљево
Општи циљевиОснажити и оспособити запослене у образовању да континуирано примењују концепт права детета у школи, да уочавају ситуације кршења права, раде на његовом унапређивању, са акцентом на права: Недискриминација, заштиту од насиља и партиципација.
Специфични циљевиРазвити позитивне ставове наставника према концепту права детета; Освестити сопствену улогу и одговорности у примени права детета; Оспособити их да препознају ситуације кршења права детета у школи и адекватно реагују; Да поштују и унапређују права детета у васпитно-образовном раду, у фокусу превенција дискриминације и насиља, партиципативна права; Да разумеју однос права и одговорности детета; Оспособљени да реагују у ситуацијама сукоба права; Да са децом креирају и остварују акциони план којим раде на унапређењу права детета у школи.
Теме програмаКонвенција о правима; Врсте права и чланови Конвенције који се односе на образовање; Од предрасуде и стереотипа до дискриминације и насиља; Појам, врсте насиља, превенција; Интервентне активности за дискриминацију и насиље; Партиципација ученика; Одговорности свих учесника васп-обр.процеса; Акционо планирање за примену Конвенције и превенцију насиља и дискриминације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаХонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 2 дана X 9 000.00 динара) укупно 36 000,00 динара; административни трошкови: 3 000.00 динара по семинару; материјал, копирање прилога, ЦД – 3 000.00 динара по семинару; трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. трошкови преноћишта (1или 2 преноћишта у зависности од удаљености места реализације обуке) 6. трошкови, ручка, освежења учесника семинара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања