logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

709 Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, stanojev.gorica@gmail.com, 032 320-100, 064 642-41-32
Ауторимср Жељка Радојичић Лукић, ОШ “Милан Ракић“ Мионица; Катарина Чарапић, професор српског језика, директор Средња школа „Мионица“
Реализаторимср Жељка Радојичић Лукић, ОШ “Милан Ракић“ Мионица; Катарина Чарапић, професор српског језика, директор, Средња школа „Мионица“; Оливера Петровић, стручни сарадник – педагог, ОШ „Милан Ракић“, Мионица, председник УГ Креатива – креативно образовање; Зденка Миливојевић, професор разредне наставе, мастер образовних политика
Општи циљевиСтручно и методичко усавршавање учитеља, односно упознавање са новим методама учења и тумачења књижевних текстова и њихова примена у методичким радионицама.
Специфични циљевиИновирање приступа садржајима српског језика како би се ученицима омогућило сврсисходније и функционалније савладавање садржаја књижевности; Повезивање наставе српског језика са другим предметима у школи; Активирање учитеља за креативнији приступ обради књижевних садржаја; Подстицање испољавања креативних потенцијала учитеља и ученика; Унапређивање квалитета образовања са циљем помоћи учитељу да оцењивање стави у функцију напредовања ученика у учењу; Сагледавање важности употребљивости таксономија у настави и оцењивању; Формулисање критеријума оцењивања у млађим разредима основне школе на основу образовних компетенција; Пружање помоћи учитељима у прављењу задатака на три различита нивоа сложености у сагласности са Блумовом таксономијом.
Теме програмаНАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ: Обрада садржаја народне књижевности у млађим разредима кроз рад у пару и групни облик рада: (игром до књижевне врсте, корак по корак до одлика различитих садржаја народне књижевности, нова наставна јединица) Бајке: Обрада бајки Десанке Максимовић, Ханса Кристијана Андерсена, Браће Грим и Гроздане Олујић (од цртежа до сећања, провера усвојености бајке путем задатка на три различита нивоа сложености, ликовна радионица...) ПОЕЗИЈА: Обрада песничке збирке Јована Јовановића Змаја, Добрице Ерића, Душана Радовића и Милована Данојлића кроз групни облик рада (читалички кругови, прављење листе кључних речи, хорско читање). РОМАН: Обрада романа Бела Грива (истп. задаци, карактер. ликова, под туђим огртачем, причање из угла улоге, стрип). РАЗЛИЧИТИ НИВОИ СЛОЖЕНОСТИ У СКЛАДУ СА БЛУМОВОМ ТАКСОНОМИЈОМ
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 3 900 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања