logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

708 Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима основне школе путем интегративне наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Бор, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, Бор
Особа за контактЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064 2863080
АуториКатарина Чарапић, професор српског језика, директор, Средња школа „Мионица“; Ирена Ранчић, педагог, ОШ „Бранко Радичевић”, Бор; Оливера Петровић, педагог, ОШ „Милан Ракић“, Мионица; Лидија Милановић, наставник економске групе предмета, ЕТШ, Бор; Марија Ђокић, наставник клавира, МШ „Исидор Бајић“, Нови Сад; Жељка Радојичић Лукић, наставник разредне наставе, Министарство Просвете РС
РеализаториКатарина Чарапић, професор српског језика, директор, Средња школа „Мионица“; Ирена Ранчић, педагог, ОШ „Бранко Радичевић”, Бор; Оливера Петровић, педагог, ОШ „Милан Ракић“, Мионица; Лидија Милановић, наставник економске групе предмета, ЕТШ, Бор; Марија Ђокић, наставник клавира, МШ „Исидор Бајић“, Нови Сад
Општи циљевиСтручно и методичко усавршавање учитеља, односно упознавање са иновативним методама обраде граматичких садржаја и њихова примена кроз интегративну наставу и индивидуализовани приступ рада са ученицима.
Специфични циљевиЈачање професионалних компентенција учитеља за креативнију и разноврснију реализацију наставе граматике; Оспособљавање учитеља за организацију кооперативног учења при обради и утврђивању граматичких садржаја; Оспособљавање учитеља за организацију амбијенталног учења при обради и утврђивању граматичких садржаја; Активирање учитеља за сагледавањем важности развијања индивидуализованог приступа у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији граматичких садржаја; Обучавање учитеља за примену принципа учења заснованих на сарадњи; Оспособљавање учитеља за примену унутарпредметне и међупредметне интеграције наставних садржаја.
Теме програмаИнтегративна настава српског језика; Фонетика; Морфологија и синтакса; Језик, језичка култура и правопис; Завршни рад
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајање4 недеље (28 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 28 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 2 500 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, закуп сале за завршни сусрет.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања