logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

707 Креативна драма у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаБАЗААРТ, Београд, Крунска 33, Београд
Особа за контактСунчица Милосављевић, suncica.milosavljevic@gmail.com, 011 3244296, 064 1297423
Ауторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; мр Дафина Жагар, професор српског језика и књижевности, Школа за дизајн текстила, Београд и ЕТШ „Стари град“, Београд
Реализаторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Бранијета Конџуловић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа за дизајн коже, Београд; мр Дафина Жагар, професор српског језика и књижевности, Школа за дизајн текстила, Београд и ЕТШ „Стари град“, Београд Наташа Китаноска, библиотекарка, ОШ „Влада Обрадовић Камени”, Београд; Ивана Стевовић, наставник српског језика и драмски педагог, ОШ „Бранко Радичевић“, Лугавчина; Александар Елезовић, координатор и веб администратор, БАЗААРТ, Београд; Душан Штрбац, координатор програма, БАЗААРТ, Београд
Општи циљевиОвладавање драмским техникама које својом интерактивношћу омогућавају да ученици активно учествују у обради, утврђивању и систематизацији градива и на тај начин трајно и са разумевањем усвајају нове садржаје.
Специфични циљевиСтицање искуства у примени драмских техника и оспособљавање наставника за њихово самостално осмишљавање. Остваривање корелације са другим предметима. Активно учешће ученика у наставном процесу. Активирање максималних креативних потенцијала наставника и ученика.
Теме програмаФонетика: глас-слово и карактеристике гласова; Морфологија: од слова до речи; семантички слој речи; Морфологија и творба речи; Од морфологије до синтаксе; Књижевност и култура изражавања: структура текста - почетак, средина и крај; Медији: облици новинарског изражавања; Кратке фолклорне форме; Тумачење књижевног дела: тема, мотиви, ликови, идеја
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 3 000 РСД, а у цену су урачунати: - Трошкови закупа простора - Трошкови материјала за припрему и вођење радионице - Трошкови освежења и исхране учесника - Путни трошкови - Куповина сертификата - Финансијска администрација - Хонорари за аутора, реализатора и координатора
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања