logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

704 Ка савременој настави српског језика и књижевности II Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактМилан Шиповац, sipovac@gmail.com, 011 3285506, 063 408940
Ауторипроф. др Александар Милановић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Зона Мркаљ, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Бошко Сувајџић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Снежана Самарџија, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Јован Делић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Радивоје Микић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Мило Ломпар, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Михајло Пантић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Љиљана Бајић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Зона Мркаљ, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Зорица Несторовић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Оливера Радуловић редовни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду; проф. др Валентина Питулић редовни професор на Филозофском факултету у Косовској Митровици; проф. др Бранка Јакшић Провчи ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду; проф. др Славко Петаковић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Милан Алексић, доцент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Душка Кликовац, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Вељко Брборић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Александар Милановић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Јелена Јовановић Симић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Драгана Вељковић Станковић, ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Весна Ломпар, доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Балша Стипчевић, доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Ана Батас, доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Јован Чудомировић, асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; мср Дина Томић Анић, асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; мср Катарина Беговић, асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; мср Слободан Новокмет, истраживач-сарадник на Институту за српски језик, САНУ; мср Никола Радосављевић, асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; мср Томислав Матић, библиотекар на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиУпознавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и развијање свести о усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе.
Специфични циљевиСпецифични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.
Теме програмаКа савременој настави српског језика; Ка савременој настави српске књижевности; Методички приступ проучавању књижевног дела; Говорна и језичка култура у наставном процесу; Методички приступ стилској епохи и правцу
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000. Котизацијски пакет: Часописи („Књижевност и језик“, „Свет речи“) Готово сви семинари које је Друштво организовало од пролећа 2011. до јесени 2015. били су бесплатни и реализовани су као поклон Друштва наставницима српског језика и књижевности у Србији.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања