logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

703 Иновације у настави књижевности средњег века и ренесансе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 021 485 3967, 063 8221 305
Ауторипроф. др Светлана Томин, редовни професор, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; доц. др Невена Варница, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; доц. др Наташа Половина, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност.
Реализаторипроф. др Светлана Томин, редовни професор, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; доц. др Невена Варница, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; доц. др Наташа Половина, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за српску књижевност.
Општи циљевиПримена савремених научних методологија у настави књижевности средњег века и ренесансе; Упознавање са могућностима интердисциплинарног приступа и примена нових технологија у настави старих књижевних епоха.
Специфични циљевиАфирмисање примене знања из историје, историје приватног живота и ликовне уметности у настави средњовековне и ренесансне књижевности; Упознавање са могућностима анализе дела једног писца у контексту историје приватног живота његове епохе; Афирмисање примене интертекстуалности у настави средњовековне књижевности на примеру Светог писма и одабраних књижевних одломака; Указивање на значај књиге у средњем веку и ренесанси кроз историјат књиге, од рукописне до штампане.
Теме програмаКњига у средњем веку и ренесанси; Свети Сава; Јефимија и Стефан Лазаревић; Први петраркисти и Марин Држић
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 500,00 динара. Спецификација цене по учеснику: Средства за режијске трошкове факултета 15% (375,00 дин.) Срдства за Центар за усавршавање наставника 10% (250,00 дин.) Средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал) 20% (500,00 дин) Трошкови накнаде за реализаторе програма 35% (875,00 дин.) Трошкови за освежење учесника 20% (500,00 дин.)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања