logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

702 Израда задатака из српског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЗадужбина Илије М. Коларца – Коларчев народни универзитет, Београд, Студентски трг 5, Београд
Особа за контактОлгица Стефановић, predavanja@kolarac.rs, 2637 609, 064 8911 324
Ауторидр Душка Кликовац, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српски језик и јужнословенске језике; др Весна Ломпар, доцент Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српски језик и јужнословенске језике
Реализаторидр Душка Кликовац, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српски језик и јужнословенске језике; др Весна Ломпар, доцент Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српски језик и јужнословенске језике
Општи циљевиУнапређивање наставе српског језика у области израде задатака. Развијање специфичних компетенција наставника за самосталан рад у оквиру педагошке праксе.
Специфични циљевиОспособљавање наставника и професора српског језика да израђују задатке за увежбавање градива, контролних задатака за проверу знања, као и за школска такмичења из српског језика; Обучавање за избор критеријума при изради различитих врста задатака.
Теме програмаМетодологија израде задатака из свих подобласти српског језика; Врсте задатака који се користе у настави српског језика; Методологија израде задатака; Одлике упутстава у задацима, одлике захтева, одлике примера и критеријуми за њихов избор; Графичка решења задатака; Особености задатака за такмичења
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника10-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000,00 динара за 8 часова. Цена укључује хонораре за предаваче, сав радни материјал, коришћење свих техничких погодности за извођење часова вежби, коришћење сале у Коларчевој задужбини, израду и штампање контролних вежби, уверења о похађању семинара, потрошни материјал, ручак у клубу „Коларац“.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61