logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

700 Говорна култура у савременој настави – унапређивање усменог изражавања и комуникације као међупредметне компетенције Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026 619906, 060 6831905
АуториСтанислава Арсић, професор српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац; Данијела Ковачевић Микић, професор српског језика и књижевности, просветни саветник, Школска управа Чачак
РеализаториСтанислава Арсић, проф. српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац; Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, Школска управа, Чачак; Ивана Несторовић, проф. реторике и беседништва и проф. српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац
Општи циљевиУнапређивање говорне културе и комуникацијске компетенције програмирањем разноврсних говорних вежби; индивидуализована подршка ученицима; примена иновативних техника учења и савремених наставних средстава и материјала у настави језичке културе.
Специфични циљевиПрецизно програмирање говорних вежби којима се одговара на различите стилове и технике учења; ефикасно структурирање педагошке документације за област говорне културе и усменог изражавања са прецизно утврђеним критеријумима и поступцима вредновања које је у функцији напредовања и постављања индивидуалних циљева; оснаживање наставника за тзв. „учење учења”; Унапређивање комуникације као међупредметне компетенције ученика развијањем стручног усавршавања у установи и сарадњом наставника српског језика са наставницима општеобразовних предмета и библиотекарима у наставним и ваннаставним активностима; богаћење школских програма (тзв. хоризонтална и вертикална корелација), указивање на најчешће језичке грешке.
Теме програмаГовор, говорна култура, својства доброг говора – дефиниција, одлике, суштинска теоријска знања и правна регулатива (општи стандарди постигнућа); Примери говорних вежби и говорних ситуација; Програмирање и вредновање говорних вежби; Комуникација као међупредметна компетенција
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 3 500 динара по учеснику. Спецификација цене: ауторски хонорари (10 000 по аутору, по дану); трошкови освежења и ручка; путни трошкови и смештај реализатора; штампани материјали за учеснике; трошкови организатора семинара; порез.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања