logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

70 Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање „Антон Скала”, Стара Пазова, Карађорђева 12, Стара Пазова
Особа за контактТања Тодоровић, suzovic@gmail.com, 022 310 026, 064 141 37 37
Ауторипроф. др Татјана Симовић, специјалиста социјалне медицине, Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја; др сц. мед. Весна Сузовић, дефектолог, Саветовалиште за децу и омладину - Дом здравља Земун, Београд
Реализаторипроф. др Татјана Симовић, специјалиста социјалне медицине, Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја; др сц. мед. Весна Сузовић, дефектолог, Саветовалиште за децу и омладину - Дом здравља Земун,Београд; Тања Тодоровић, дефектолог, Школа за основно и средње образовање "Антон Скала", Стара Пазова
Општи циљевиЕдукација васпитача, наставника и стручних служби у вртићима и школама да идентификују децу и ученике са проблемима у понашању и учењу и да одређеним корективним техникама превенирају и решавају те проблеме.
Специфични циљевиСтицање знања и вештина за идентификовање потреба деце и ученика, а посебно оних који имају проблеме у учењу и понашању; Примена одређених стратегија и техника у циљу превенције и корекције; Развијање компетенције за решавање проблема код деце и ученика и стварање програма за превенцију на локалном нивоу; Сензибилизација кадра за пружање подршке деци и ученицима са проблемима.
Теме програмаПроблеми у учењу и понашању деце и ученика - системски приступ; Фактори који позитивно и негативно утичу на понашање и учење; Специфичне сметње у учењу и рад са децом са сметњама у развоју; Технике за идентификовање узрока проблема деце и ученика и технике за решавање тих проблема
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику семинара је 1 500,00 динара (нето). Спецификација цене: трошкови превоза, трошкови штампања материјала за семинар и хонорари за извођаче семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања