logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

699 Активно креативно учење: савремени трендови у настави граматике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
АуториЕмилија Димитријевић, професор српског језика, наставник у ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Старчево; Сања Микетић, асистент на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Катедра за српски језик и књижевност, Косовска Митровица
РеализаториЕмилија Димитријевић, професор српског језика, наставник у ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Старчево; Сања Микетић, асистент на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Катедра за српски језик и књижевност, Косовска Митровица
Општи циљевиУпућивање наставника на модерне трендове из области наставе граматике; оспособљавање наставника за увођење иновација у настави применом наставних метода које почивају на принципима активног учења, креативног рада и информационе писмености.
Специфични циљевиПрофесионално оснаживање наставника за примену иновативних метода које подстичу ученике на самостални креативни рад и јачају њихову мотивацију; Упознавање наставника са савременим трендовима из области наставе граматике на свим нивоима; Јачање компетенција наставника за примену различитих метода и техника којима се настава граматике проблематизује, освежава и смешта у контекст близак ученицима; Упућивање наставника на идентификацију проблема у настави граматике са којима се сусрећу, њихово оспособљавање за превазилажење тих проблема путем примера добре праксе, и развијање стратегија активног учења наставе граматике ради олакшавања усвајања новог градива код ученика и подизања њихове свести о језику.
Теме програмаНастава граматике: методичко-дидактички оквир; Модели методичке организације часа граматике; Занимљива граматика; Методичке стратегије у настави граматике; Креативни приступ настави граматике: граматичко-правописне вежбе; Креативни приступ настави фонетике, морфологије и синтаксе
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања