logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

697 Примена EXCEL програма у пословној економији и финансијама Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
АуториДр Драган Ђуричин, редовни професор Економског факултета у Београду, Катедра за пословну економију и менаџмент; Др Драган Лончар, ванредни професор Економског факултета у Београду, Катедра за пословну економију и менаџмент; Мрс Ива Вуксановић, асистент Економског факултета у Београду, Катедра за пословну економију и менаџмент.
РеализаториДр Драган Лончар, ванредни професор Економског факултета у Београду, Катедра за пословну економију и менаџмент; Мср Ива Вуксановић, асистент Економског факултета у Београду, Катедра за пословну економију и менаџмент; Мср Вукашин Куч, асистент Економског факултета у Београду, Катедра за пословну економију и менаџмент; Мср Младен Стаменковић, асистент Економског факултета у Београду, Катедра за математику и статистику; Mcр Милан Глишић, асистент Економског факултета у Београду, Катедра за рачуноводство и финансије.
Општи циљевиЈачање компетенција наставника на пољу примене информационих технологија у образовном процесу у области управљања предузећем и пословних финансија.
Специфични циљевиСтицање знања у погледу могућности употребе Excel-а у пословној економији и финансијама, у циљу обогаћивања и осавремењивања наставе из тих области, као и повећавања употребне вредности знања ученика. Програм има циљ да, антиципирајући будуће захтеве у области образовања које ће пред Србију поставити регулатива ЕУ, припреми наставнике у средњим школама за очекиване промене и прилагођавања у настави. Сам програм конципиран је на начин да учеснике обучи за: креирање података у Excel-у, основне операције, генерисање информација за одлучивање, финансијску анализу, специфичне проблеме у коришћењу података, менаџерску анализу, коришћење Excel Solver-а и основну статистичку анализу добијених резултата.
Теме програмаПриказивање података у Excel-у и формирање табела; Основне операције у Excel-у; Добијање информација за одлучивање; Употреба Excel-а у финансијској анализи; Проблеми и пречице у генерисању информација у Excel-у; Коришћење Excel-а у менаџменту; Коришћење Excel Solver-а; Презентирање добијених информација и решења
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 900 динара (ПДВ, хонорари реализатора, послужење, режијски трошкови, амортизација опреме)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања