logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

696 Нацртна геометрија и рачунарски графички софтвери – проблеми и примене Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаГрађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Булевар Краља Александра 73/1, 11000 Београд, Београд
Особа за контактМарија Oбрадовић, marijao@grf.bg.ac.rs, 011 3218 572, 064 212 83 07
АуториПроф.др Марија Обрадовић, ванредни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Проф. др Бранислав Попконстантиновић, редовни професор, Машински факултет Универзитета у Београду Проф. др Александар Чучаковић, ванредни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду Доц. др Слободан Мишић, доцент, Грађевински факултет Универзитета у Београду Доц. др Зорана Јели, доцент, Машински факултет Универзитета у Београду, Доц, др Магдалена Драговић, доцент, Грађевински факултет Универзитета у Београду Доц. др Ђорђе Ђорђевић, доцент, Архитектонски факултет Универзитета у Београду Доц. др Гордана Ђукановић, доцент, Шумарски факултет Универзитета у Београду.
РеализаториПроф.др Марија Обрадовић, ванредни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду Проф. др Бранислав Попконстантиновић, редовни професор, Машински факултет Универзитета у Београду Проф. др Александар Чучаковић, ванредни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду Доц. др Слободан Мишић, доцент, Грађевински факултет Универзитета у Београду Доц. др Зорана Јели, доцент, Машински факултет Универзитета у Београду, Доц, др Магдалена Драговић, доцент, Грађевински факултет Универзитета у Београду Доц. др Ђорђе Ђорђевић, доцент, Архитектонски факултет Универзитета у Београду Доц. др Гордана Ђукановић, доцент, Шумарски факултет Универзитета у Београду.
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника Нацртне геометрије, Рачунарске графике и стручних инжењерских предмета у примени геометријских знања у коришћењу рачунарских програма, као коришћење рачунарских графичких програма у решавању геометријских проблема.
Специфични циљевиПовезивање техника приказивања објеката из 3Д простора у 2Д путем класичних поступака нацртне геометрије са могућностима приказивања објеката путем графичких софтвера; упознавање са методама рада у виртуелном 3Д окружењу, могућностима примене одређених графичких софтверских пакета у решавању проблема Нацртне геометрије, као и потребама познавања њених принципа за успешну примену графичких софтвера у решавању проблема генерисања и приказивања објеката и елемената простора; релевантније одређивање приоритета и тежишта у приступу проблемима у нацртној геометрији и стручним предметима који укључују рад са инжењерским цртежима и моделима, као и упознавање наставника са методама решавања просторних проблема путем рачунара.
Теме програмаПојмови нацртне геометрије у Графичким програмима (AutoCAD, SolidWorks, CATIA); 3Д моделовање и приказивање геометријских тела, примитива, полиедара и сложених тела путем рачунарских софтвера; Коришћење принципа Нацртне геометрије у решавању проблема 3Д моделовања; Примена графичких софтвера у решавању проблема развијања мрежа геометријских тела: генерисање 3Д модела на основу ортогоналних пројекција, развијање мреже у раван и могућности прављења физичких модела на основу дигиталних 3Д модела
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 дин. Спецификација: 10% за коришћење сала за предавања (ex catedra) са техничком опремом за презентације на рачунару; 20% за коришћење рачунарских учионица за извођење аудиторних вежби и радионица; 50% за надокнаду реализаторима програма; 5% за материјалне трошкове програма; 15% за трошкове копирања радног материјала за учеснике програма.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања