logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

695 Дигитална производња Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
Особа за контактДејан Лукић, lukicd@uns.ac.rs, +381214852331, +381695048311
АуториДр Мијодраг Милошевић, доцент Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Проф. др Ацо Антић, ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Др Дејан Лукић, доцент Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство
РеализаториДр Мијодраг Милошевић, доцент Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Проф. др Ацо Антић, ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Др Дејан Лукић, доцент Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Мср Јован Вукман, истраживач сарадник Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Мср Горан Јовичић, истраживач сарадник Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе у погледу примене нових технологија и система везаних за концепт дигиталне производње.
Специфични циљевиОвладавање методологијама и концепцијама који се примењују у различитим моделима дигиталне производње, као и савременој интеграцији производних предузећа на интра и интер нивоу применом стандарда за дељење и размену података о производу (XML, STEP); Упознавање са основним компонентама и системима у оквиру концепта дигиталне фабрике и дигиталне производње, као и новим парадигмама као што је дистрибуирана производња, колаборативно инжењерство и е-производња, односно примена интернет технологија у производном инжењерству; Упознавање са сензорима, као и са аквизицијом и обрадом сигнала у дигиталној производњи; Циљ је и упознавање са и симулационим техникама и системима везаним за развој дигиталног модела производа и производних процеса.
Теме програмаДигитално инжењерство у развоју производа; Дигитални модел производа; Основе интеграције CAD/CAPP/CAM система; Основе симулације технолошких и производних процеса; Аквизиција сигнала; Сензори, врсте и карактеристике појединих типова сензора; Транспортно складишни системи у флексибилним технолошким системима; Улога информационих система у интеграцији производних предузећа; Примена интернет технологија у дигиталном производном окружењу
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 90 000,00 динара (цена по учеснику је 4 500,00 динара). У цену су урачунате надокнаде предавачима и радни материјал. Установа која је домаћин едукације сноси трошкове пута за предаваче и трошкове освежења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања