logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

694 Ангажовани наставник – савремена дидактичка решења стицања компетенција у стручном образовању Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за образовно лидерство, Београд, Радничка 39/33, Београд
Особа за контактРадован Живковић, radovan.zivkovic@yahoo.com, 064 4762201, 069 3577807
АуториРадован Живковић, дипломирани инжењер електротехнике, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Правно- пословна школа, Ниш; Снежана Стаматовић, дипл. педагог, Техничка школа, Пожега; Јасминка Марковић, Магистар социјалне психологије и Мастер образовне политике, Центар за образовне политике; Владимир Младеновић, доктор електротенике, Технички факултет, Чачак
РеализаториРадован Живковић, дипломирани инжењер електротехнике, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Правно пословна школа, Ниш; Снежана Стаматовић, дипл. педагог, Техничка школа, Пожега; Јасминка Марковић, Магистар социјалне психологије и Мастер образовне политике, Центар за образовне политике
Општи циљевиУнапређење наставе у стручним школама применом савремених метода и дидактичких решења за стицање стручних компетенција кроз теоретску наставу, вежбе и стручну праксу.
Специфични циљевиУпознавање наставника са моделом "6 исхода стручног образовања" који је оријентисан на стицање примењивих знања, вештина и стручних компетенција; Упознавање наставника са спектром метода и дидактичких решења у стручном образовању које могу користити у зависности од контекста учења, особина и стила учења њихових ученика; Унапређивање способности наставника за планирање активности учења узимајући у обзир стилове учења ученика, специфичност подручја рада и наставног предмета и контекст у коме се одвија учење; Оспособљавање наставника да у непосредном раду са ученицима успешно примене одговарајуће методе и дидактичка решења за стицање стручних компетенција.
Теме програмаУлога, значај и циљеви стручног образовања у Србији; Кључни исходи стручног образовања; Колбов модел искуственог учења; Ефикасне методе и дидактичка решења у стручном образовању у зависности од контекста учења и индивидуалног стила учења ученика
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена61 000 динара за групу,укључени сви трошкови аутора и реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања