logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

693 Финансијска математика у пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
АуториПроф. др Јелена Кочовић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, Катедра за статистику и математику др Марија Јововић, асистент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој др Драган Аздејковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за статистику и математику
РеализаториПроф. др Јелена Кочовић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, Катедра за статистику и математику др Марија Јововић, асистент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој др Драган Аздејковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за статистику и математику
Општи циљевиФинансијска математика је азбука за сваког економисту у савременим условима; Општи циљ програма је унапређење наставног процеса путем обуке полазника за примену методологије финансијске математике у различитим областима.
Специфични циљевиЈачање компетенција наставника у области обрачуна простог и сложеног интереса; примене интересног рачуна на финансијским тржиштима и употребе компјутерског програма Excel у домену финансијске математике.
Теме програмаПрост интерес; Сложени интерес
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000,00 динара (ПДВ, трошкови реализатора, послужење)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања