logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

691 Управљање ризицима и осигурање Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
АуториПроф. др Јелена Кочовић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, Катедра за статистику и математику Проф. др Татјана Ракоњац-Антић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој Проф. др Благоје Пауновић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, Катедра за пословну економију и менаџмент др Марија Јововић, асистент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој др Дејан Трифуновић, ванредни професор на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску теорију и анализу
РеализаториПроф. др Јелена Кочовић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, Катедра за статистику и математику Проф. др Татјана Ракоњац-Антић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој Проф. др Благоје Пауновић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, Катедра за пословну економију и менаџмент др Марија Јововић, асистент на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску политику и развој др Дејан Трифуновић, ванредни професор на Економском факултету Универзитета у Београду, Катедра за економску теорију и анализу
Општи циљевиОпшти циљ програма је унапређење знања о појму, улози и значају осигурања у процесу управљања ризицима кроз јачање наставничких компетенција.
Специфични циљевиПрограм треба да пружи полазницима, пре свега, стицање знања у вези са ризицима, премијом, осигураним случајем и накнадом као основним елементима осигурања; Разумевање и овладавање основним елементима различитих врста осигурања и начинима функционисања осигуравајућих компанија.
Теме програмаРизик, управљање ризиком и осигурање; Елементи и врсте осигурања; Пословање осигуравајућих компанија
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000,00 динара (ПДВ, трошкови реализатора, послужење)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања