logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

690 Управљање дизел моторима – cистем поврата издувних гасова, протокомер, напајање и убризгавање горива, сензори и актуатори Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаFerdinand Bilstein South East Europe, Београд, Брђанска 412, Рипањ, Београд, Вождовац
Особа за контактНикола Ђорђевић, office@ecap.co.rs, 011 8653 114; 011 8652 603
АуториBernd Techau, руководилац одељење за обуку у аутомобилском сектору Занатске Коморе – Дортмунд Дипл. инг. маш. Јаков Пековић – технички менаџер тренинг центра "Ferdinand Bilstein SEE"
РеализаториДипл. инг. маш. Јаков Пековић – технички менаџер тренинг центра "Ferdinand Bilstein SEE" Марко Пантовић – технички тренер тренинг центра "Ferdinand Bilstein SEE"
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника стручних предмета мехатронике, машинске и електро струке из области убризгавања и контроле убризгавања и издувних гасова на савременим дизел моторима.
Специфични циљевиУпознавање полазника семинара са системима убризгавања, системима контроле ваздуха и системима контроле издувних гасова на "common rail" и пумпа дизна дизел моторима; принцип рада и дијагностика система поврата издувних гасова, протокомера, клапни на усису; систем напајања горивом, систем убризгавања горивом – компоненте, параметри и њихова дијагностика; анализа и дијагностика утицајних величина и сигнала са сензора у односу на систем за убризгавање горива; анализа и интерпретација параметара система, анализа осцилограма и дијагностика реалних кварова на возилима.
Теме програмаЗадатак и захтеви система за управљање дизел моторима; Улазне и злазне величине контролне јединице мотора; Принцип рада, испитивање и дијагностика сензора радилице, брегасте, температуре, притиска, положаја педале гаса; Компоненте и систем контроле усисног ваздуха и систем рециркулације издувних гасова; Параметри везани за ваздух и систем издувних гасова; испитивање протокомера; Систем напајања горива; Испитивање система ниског притиска; Испитивање система високог притиска; Принцип рада и испитивање пумпе високог притиска; Принцип рада различитих типова дизни; Третман издувних гасова - катализатор, ДПФ
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника10
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена12 000 РСД Спецификације: Коришћење простора за теоретску наставу: 2400 РСД Коришћење простора за практичну наставу: 3600 РСД Коришћење опреме и потрошног материјала: 2400 РСД Штампање материјала и радних листова: 500 РСД Ручак за учеснике: 1100 РСД Коришћење возила и тренинг модела: 2000 РСД
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања