logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

69 Појачан васпитни рад са ученицима Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаОШ „Краљ Петар I”, Ниш, Војводе Путника 1, Ниш
Особа за контактРоберт Џунић, robertdzunic@gmail.com, 018 290004, 065 2900050
АуториРоберт Џунић, професор математике, директор Основне школе "Краљ Петар I у Нишу; Драгана Бошњак, стручни сарадник-психолог, ОШ ,,Краљ Петар I,, Ниш; Сузана Васић, стручни сарадник-педагог, ОШ ,,Краљ Петар I,, Ниш
РеализаториРоберт Џунић, професор математике, директор Основне школе "Краљ Петар I у Нишу; Драгана Бошњак, стручни сарадник-психолог, ОШ ,,Краљ Петар I,, Ниш; Сузана Васић, стручни сарадник-педагог, ОШ ,,Краљ Петар I,, Ниш
Општи циљевиПружање квалитетне и стручне помоћи ученицима којима је потребан појачан васпитни рад у циљу постизања позитивних промена у понашању.
Специфични циљевиУпознавање учесника са процедурама и обрасцима који чине законски оквир у примени појачаног васпитног рада са ученицима; Идентификовање ученика са којима је потребно спровести појачан васпитни рад; Оснаживање наставника и стручних сарадника за примену појачаног васпитног рада (садржаји, методе, технике и инструменти за рад); Оснаживање наставника и стручних сарадника за тимски рад и пружање подршке родитељима ученика са којима се реализује појачан васпитни рад; Успешно вођење процеса појачаног васпитног рада уз поштовање законских процедура, дечијих права и примену понуђеног модела, а у циљу постизања позитивних промена у понашању ученика.
Теме програмаЗаконски оквир за појачан васпитни рад; Ко су ученици којима је потребан појачан васпитни рад; Како помоћи ученицима којима је потребан појачан васпитни рад; Примери добре праксе; Како спровести појачан васпитни рад у сопственој пракси; Које су добити од појачаног васпитног рада
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000 динара. Спецификација цене: надокнада предавачима у бруто износу (1 700 динара), путни трошкови (500 динара), радни материјал (200 динара), трошкови установе (300 динара) и материјал за сваког учесника (300 динара).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања