logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

688 Технике рада са чоколадом и обликовање у чоколадне производе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУгоститељско-туристичка школа, Београд, ЈУГ БОГДАНОВА БР. 28, БЕОГРАД
Особа за контактМИЛИЦА ЖИВКОВИЋ ВИДОВИЋ, vidovicsmvt@yahoo.com, 011 2392 584, 060 3654 533
Аутори1.Милица Живковић Видовић,наставник практичне наставе посластичарства, средња стручна школа,Угоститељско-туристичка школа,Београд 2. Дара Стевановић, коаутор,наставник практичне наставе посластичарства, средња стручна школа,Угоститељско-туристичка школа,Београд
Реализатори1.Милица Живковић Видовић,наставник практичне наставе посластичарства, средња стручна школа,Угоститељско-туристичка школа,Београд 2. Дара Стевановић,наставник практичне наставе посластичарства, средња стручна школа,Угоститељско-туристичка школа,Београд 3.Србијанка Богосављевић Дуброја, наставник практичне наставе посластичарства, средња стручна школа,Угоститељско-туристичка школа,Београд
Општи циљеви- Унапређење компетенција и оспособљаваље наставника из области посластичарства за реализацију наставе из предмета Чоколатерство а у циљу осавремењавања садржаја наставних јединица предвиђених планом и програмом.
Специфични циљеви-Упознавање са намирницама, алатима и техникама рада са чоколадом и обликовањем чоколаде у чоколадне производе. -Разумевање процеса рада са чоколадом и технике обликовања у чоколадне производе. -Оспособљавање за практичну примену техника рада са чоколадом и обликовање у специфичне производе. -Оспособљавање наставника да преноси усвојено знање и вештине са семинара ученицима у угоститељском сектору у циљу бољег савладавања градива предвиђеног планом и програмом.
Теме програма1.дан обуке Тема: Технике рада са чоколадом и израда пралина 8 -8.30h-Представљање реализатора и полазника. Подела стручног материјала са темом семинара. Увод у тему :чоколадни пут плода какаовца до чоколаде као индустријског производа.Карактеристике,темперирање и практична употреба црне чоколаде у обликовању пралина,чоколадних бомбона. 8.30-10.00h- Практична презентација реализатора технике темперирања и обликовања темпериране црне чоколаде,разливањем у шкољкице, у калупима за пралине.Индивидуалан практичан рад полазника у првом кораку темперирања црне чоколаде и обликовања у чоколадне шкољкице под супервизијом реализатора.Одлагање припремљених калупа у фрижидер. Заједничка припрема намирница и посуђа,кување кремова,хлађење и ароматизовање истих.Други корак је практична презентација реализатора у пуњењу чоколадне шкољкице са ароматизованим кремом.Учесници самостално пуне кремом своје чоколадне шкољкице под супервизијом реализатора и одлажу у фрижидер.Учесници семинара и презентатор коментаришу досадашњи рад и износе своја запажања. Реализатор кратко описује полазницима следећи корак у припреми пралина.Демонстрира и усмерава полазнике ка затварању и довршавању калупа са обликованим чоколадним пралинама.Реализатор презентује завршне кораке са одлагањем припремљених калупа.Нагласак је на месту одлагања,фрижидер или шок комора са својим специфичностима. 10.00-10.20h - Пауза 10.20-13.10h - Карактеристике,темперирање и практична употреба млечне чоколаде у обликовању пралина,чоколадних бомбона.Избор калупа,припрема боја и бојење калупа ручно и ваздушном оловком.Практична презентација реализатора технике темперирања и обликовања темпериране млечне чоколаде,разливањем у шкољкице, у калупима за пралине.Индивидуалан практичан рад полазника у првом кораку темперирања млечне чоколаде и обликовања у чоколадне шкољкице под супервизијом реализатора.Одлагање припремљених калупа у фрижидер. Презентација реализатора уз учешће полазника у припреми кремова који по укусу и структури одговарају овој врсти чоколаде.Ароматизација кремова са припремљеним аромама,зна сачинима,ароматичним свежим биљем,бојама,ликерима или другим пићима.Пуњење чоколадне шкољкице у калупима са ароматизованим кремом под супервизијом реализатора.Полазници одлажу калупе на хлађење,припрема се темперирана млечна чоколада и охлађени калупи се затварају и одлажу у фрижидер. Карактеристике,темперирање и практична употреба беле чоколаде у обликовању пралина,чоколадних бомбона. Практична презентација реализатора технике темперирања и обликовања темпериране беле чоколаде,специфичним разливањем у шкољкице, у калупима за пралине.Посебан осврт презентатора на бојење беле чоколаде и друге технике бојења калупа. Индивидуалан практичан рад полазника у првом кораку темперирања беле чоколаде и обликовања у чоколадне шкољкице под супервизијом реализатора.Одлагање припремљених калупа у фрижидер. Припрема лаганих кремова и њихова ароматизација,према специфичним укусима који се слажу са белом чоколадом. Следећи корак је практична презентација реализатора у пуњењу чоколадне шкољкице са ароматизованим кремом.Учесници самостално пуне кремом своје чоколадне шкољкице под супервизијом реализатора и одлажу у фрижидер.Учесници семинара и презентатор коментаришу досадашњи рад и износе своја запажања.Реализатор кратко описује полазницима следећи корак у припреми пралина.Демонстрира и усмерава полазнике ка затварању и довршавању калупа са обликованим чоколадним пралинама.Реализатор презентује завршне кораке са одлагањем припремљених калупа.Нагласак је на месту одлагања,фрижидер или шок комора са својим специфичностима. 13.10-13.55h – Пауза за ручак 13.55 – 14.55h –Реализатор кратко описује и затим демонстрира начин избацивања пралина од црне,млечне и беле чоколаде из калупа.Реализатор припрема пралине,капслира их и презентује сервирајући их на одговарајућој подлози и на други начин пакује их у кутију.Презентатор пресеца пралину и коментарише површину и попречни пресек пралине, на тај начин обнавља пређен наставни садржај у теоретском и практичном смислу.Полазници под супервизијом реализатора такође избацују пралине из калупа и сервирају на описани начин. 14.55-15.15h –Пауза за кафу 15.15-16.00h -Учесници семинара практично и усмено презентују свој практичан рад.Сви учесници пробно конзумирају припремљене пралине.Демонстратор и полазници сређују своје радно место и попуњавају кратак тест о темперирању чоколаде. Крај првог дана обуке 2.дан обуке Тема: Обликовање чоколадних производа 8 -8.30h- Увод у тему дана, реализатор описује кратко начин припреме и обликовања truffli и четвртастих пралина и чоколадних облика кугле,ускршњег јајета и кутије. 8.30-10.00h -Практична презентација реализатора, наведених пралина и технике обликовања,сечењем,ваљањем,преливањем са темперираном црном чоколадом и декорисање истих. Индивидуалан практичан рад полазника под супервизијом реализатора. Одлагање припремљених облика у фрижидер. 10.00- 10.20h – Пауза 10.20-13.10h –Реализатор описује израду чоколадних фигура са калупима. Демонстрира обликовање полусфера у облику кугле и јајета.Разлива темперирану чоколаду у четвртасте листове.Презентатор обликује заједно са полазницима чоколадне кугле,ускршња јаја и чоколадну кутију. Одлагање припремљених облика у фрижидер. 13.10-– 13.55h –Пауза за ручак 13.55 – 14.55h – Полазници декоришу и презентују своја три чоколадна облика. Демонстратор и полазници сређују своје радно место. 14.55-15.15 h -Пауза 15.15 – 16.00h -Полазници попуњавају евалуциони стручни тест. Евалуциона анкета, лично мишљење и утисак о стручном семинару. Коментар реализатора о савладаности теме семинара. Подела уверења или сертификата. Крај обуке
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника15
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику семинара је 15 000,00рсд. Укупна цена семинара за групу полазника од 15 особа је 225 000,00 рсд. У цену је урачунато: -надокнада за реализаторе 20 000 рсд, -материјални трошкови за животне намирнице за показне и индивидуалне практичне вежбе 75 000рсд, -закуп простора и коришћење специфичне опреме и алата, израда наставног стручног материјала за полазнике и тестова, израда и издавање сертификата 85 000рсд, кафе паузе са соковима и ручкови 45 000рсд
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања