logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

687 Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторидр Драган Стојковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду проф. др Горан Петковић, редовни професор на Економском факултету у Београду др Ђорђе Митровић, доцент на Економском факуптету Универзитета у Београду мр Мирјана Челић, наставник економске групе предмета, СШ „Светозар Милетић“ Нови Сад 5. Мр Синиша Радић, асистент на Економском факултету у Београду
Реализаторипроф. др Стипе Ловрета, редовни професор на Економском факуптету Универзитета у Београду проф. др Горан Петковић, редовни професор на Економском факултету у Београду др Драган Стојковић, доцент на Економском факуптету Универзитета у Београду др Зоран Богетић, ванредни професор на Економском факултету Универзитета у Београду др Ђорђе Митровић, доцент на Економском факуптету Универзитета у Београду мр Синиша Радић, асистент на Економском факултету у Београду мр Мирјана Челић, наставник економске групе предмета, СШ „Светозар Милетић“, Нови Сад мср Милутин Јешић, асистент на Економском факултету у Београду мср Милутин Живановић, асистент на Економском факултету у Београду мср Милена Лутовац, асистент на Економском факултету у Београду
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника економске групе предмета у средњим стручним школама применом савремених теоријских концепата и метода рада.
Специфични циљевиСтицање увида у теоријске иновације у домену струке и унапређење стручних компетенција наставника у области пословне економије, рачуноводства и основа економије; Оспособљавање наставника да примене савремене методе у настави као што су симулација, сценарио анализа и проблемски задаци и алати (МС Ексел); Оспособљавање за примену савремених теоријских концепата и њихова имплементација различитим наставним методама у наставни процес; Подстицање интерактивне наставе кроз примену нових наставних метода и алата.
Теме програмаТеоријске иновације у области пословне економије – иновације у набавци и продаји у предузећу; Теоријске иновације у настави рачуноводства - актуелна питања на подручју финансијског извештавања; Како употреба „MS Excel“ апликације може побољшати наставу и усвајање градива од стране ученика; Пример модела границе производних могућности
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету у Београду)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања