logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

686 Специјални поступци репаратурног заваривања, наваривање и метализације прахом Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаМашинска школа "Панчево", Панчево, Браће Јовановић 103, Панчево
Особа за контактСлободан Продановић, sprodanovic@yahoo.com, 021 499 374, 063 150 62 87
АуториСлободан Продановић, дипл.инж, стручни сарадник, Средња саобраћајна школа у Новом Саду Бранко Тасевски, дипл. инж, директор VECO WELDING, Зрењанин Адам Цревар, наставник, Машинска школа, Панчево
РеализаториСлободан Продановић, дипл.инж, стручни сарадник, Средња саобраћајна школа у Новом Саду Бранко Тасевски, дипл.инж, директор VECO WELDING, Зрењанин Адам Цревар, наставник, Машинска школа, Панчево
Општи циљевиУпознавање наставника стручних предмета машинске струке са специјалним поступцима репаратурног заваривања, наваривања обложеним електродама и метализацијом прахом.
Специфични циљевиНаставним планом за ученике машинске струке, чак и за специјализоване профиле као што је заваривач и бравар-заваривач се поступци заваривања обрађују као производни технолошки процеси док је репаратурно заваривање запостављено иако је у пракси веома заступљено. Програм овог семинара има за циљ да попуни те празнине обзиром да су теме које се обрађују веома заступљене у пракси заваривача а нису предвиђене школским програмом.
Теме програмаНаваривање тврдим електродама; Примена наваривања, технолошка постројења, пољопривредне и грађевинске машине, делови изложени хабању и абразији; Типови електрода; Упоредне карактеристике; Тeхнологија наваривања; Примери из праксе; Метализација прахом; Област примене; Топла и хладна метализација, предности и мане; Припрема радног комада, Опрема за метализацију; Приказ једног репрезентативног комплета опреме за метализацију; Специјални поступци репаратурног заваривања; Заваривање сивог лива,. Заваривање аустенитних челика; Сечење кисеоником; Заваривање под водом
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНакнада за реализаторе 31 000.00 Радни материјал (CD, блок) 5 500.00 Освежење 5 000.00 Путни трошкови 6 000.00 Укупно за семинар 47.500.00 Цена семинара по учеснику 1.900.00
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања