logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

683 Сврставање робе у Царинску тарифу и обрачун царинских дажбина Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016 214555, 066 855 85 65
АуториМарина Шипић, дипломирани економиста, професор економске групе предмета у Трговинско- угоститељској школи, Лесковац Марина Михајловић, дипломирани економиста, професор економске групе предмета у Трговинско- угоститељској школи, Лесковац
РеализаториМарина Шипић, дипломирани економиста, професор економске групе предмета у Трговинско- угоститељској школи, Лесковац Марина Михајловић, дипломирани економиста, професор економске групе предмета у Трговинско- угоститељској школи, Лесковац
Општи циљевиУнапређивање стручних и практичних компетенција наставника у области спољне трговине неопходне за сврставање робе у Царинску тарифу и обрачунавање увозних дажбина.
Специфични циљевиИнформисање наставника о Царинској тарифи; Упознавање са структуром и усклађивањем Царинске тарифе Републике Србије; Проширивање знања наставника на конкретним примерима из праксе; Указивање наставницима на коришћење 5 правила за сврставање робе у Царинску тарифу; Подизање свести наставника и побољшање мотивације ученика у решавању практичних примера – увозних дажбина.
Теме програмаКарактеристике набавке у земљи и набавке у иностранству; Међународна трговачка правила INCOTERMS; Сврставање робе у Царинску тарифу; Царинске и увозне дажбине
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 600 динара и обухвата:хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања