logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

681 Савремени трендови упаривања хране и вина Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Катедра за гастрономију, Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактБојана Калењук, bojanakalenjuk@yahoo.com, 021 450-602, 064 199-0235
АуториПроф. др Драган Тешановић, редовни професор Природно математичког факултеа у Новом Саду, департман за гастрономију Проф. др Јованка Попов Раљић, редовни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду, департман за гастрономију Проф. др Милијанко Портић, ванредни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду, департман за гастрономију Проф. др Бојана Калењук доцент Природноматематичког факултета у Новом Саду, департман за гастрономију
РеализаториПроф. др Драган Тешановић, редовни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду, департман за гастрономију Проф. др Ђорђе Псодоров, ванредни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду, департман за гастрономију Проф. др Јованка Попов Раљић, редовни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду, департман за гастрономију Проф. др Бојана Калењук, доцент Природноматематичког факултета у Новом Саду , департман за гастрономију Милорад Тодоровић мсц. наставник вештина Природноматематичког факултета у Новом Саду, департман за хотелијерство Маја Бањац мсц. аситент Природноматематичког факултета у Новом Саду , департман за гастрономију
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и сарадника у средњим стручним школама који образују кадрове куварске и конобарске струке, чиме ће стећи знање о кључним елементима који се односе на правилно упаривање хране и вина.
Специфични циљевиОспособљавње наставника и сарадника за успешно теоријско и практично преношење знања у средњим стручним школама и развијање вештина идентификовања кључних елемената хране и вина који ће имати директан утицај на њихово упаривање било да је засновано на супротностима или сличностима; Акценат је стављен на: компоненте, текстуру, укусе и контрасте хране и вина јер представљају кључни проблем при њиховој хармонизацији.
Теме програмаЗначај правилне хармонизације хране и вина у угоститељству; Речник појмова везаних за вино и храну; Упаривање хране и вина; Носиоци укуса хране као битних елемената код упаривања; Утицај хемијског састава вина на одабир адекватних јела; Дегустација вина; Упаривање хране и вина
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи: 7 000,оо динара. У цену је урачунато: храна за дегустацију и упаривање, вино за дегустацију и упаривање, простор за реализацију семинара, литература за праћење предавања, израда сертификата, освежење у паузи и накнада предавачима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања