logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

680 Савремени концепти транспорта у служби одрживог развоја-практична примена логистике и шпедиције Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за одрживи развој и безбедност саобраћаја, Београд, Војвођанска 278 Сурчин 11271 Београд, Београд
Особа за контактБиљана Кордић, korda48@gmail.com, 011 8441320, 064 4157107
АуториДр.Милорад Килибарда, проф.Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду Биљана Кордић, дипл.саобр.инж., педагошки саветник ,наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну Тања Арсић, дипл.саобр.инж, наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну Мира Росић, дипл.саобр.инж, наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну Гордана Гиљан, дипл.саобр.инж, наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну 6. Ненад Смиљанић, дипл.саобр.инж, наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну , Саветник за безбедност у транспорту опасног терета
РеализаториДр.Милорад Килибарда, проф.Саобраћајног факултета, универзитета у Београду Биљана Кордић, дипл.саобр.инж., педагошки саветник ,наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну Тања Арсић, дипл.саобр.инж, наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну Мира Росић, дипл.саобр.инж, наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну Гордана Гиљан, дипл.саобр.инж, наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну Ненад Смиљанић, дипл.саобр.инж, наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајно техничкој школи у Земуну, Саветник за безбедност у транспорту опасног терета
Општи циљевиОбука наставника из подручја рада саобраћај са савременим коцептима логистике и шпедиције, технолошким променама у сектору транспорта које су важне за заштиту животне средине и одрживи развој и обука за практичну примену стечених знања у настави.
Специфични циљевиПолазници ће стећи потребна теоријска и практична знања којима ће обогатити своју васпитно-образовну праксу кроз практичне примере из логистике и шпедиције са посебним акцентом на одрживи развој; Планираним садржајима и активностима подстаћи ће се истраживачка димензија учења и подучавања у циљу сталног усавршавања и стицања компетенција ученика за укључивање у свет рада.
Теме програмаУвод у логистику; Увод у шпедитерско пословање; Транспортни и логистички ланци; Транспорт опасних материја; Пратећа документа транспорног процеса
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 дин. по учеснику (за 30 полазника =90.000 бруто) накнаде ѕа водитеље, бруто 60.000 путни трошкови, 5.000 радни материјал/водитеље 5.000 едукативни материлали 5.000 освежење и оброк за полазнике (30 полазника×500 дин) 15.000 90.000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања