logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

68 Подршка ученику у кризним ситуацијама Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаТаргет – Центар за превенцију девијантног понашања код младих, Нови Сад, Јанка Чмелика 37а, Нови Сад
Особа за контактБиљана Кикић Грујић, biljanagrujic@sbb.rs, 021 6402419, 063 528601
АуториБиљана Кикић Грујић, правник за унутрашње послове, гл.координатор за превенцију насиља Центра за превенцију девијантног понашања код младих Нови Сад; Катарина Мајкић, педагог, трансакциони аналитичар саветник, практичар терапије игром, Центар за подршку раном развоју и породичним односима ''Хармонија'', Нови Сад; Тања Рајачић, васпитач, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад
РеализаториБиљана Кикић Грујић, правник за унутрашње послове, гл.координатор за превенцију насиља Центра за превенцију девијантног понашања код младих Нови Сад; Катарина Мајкић, педагог, трансакциони аналитичар саветник, практичар терапије игром, Центар за подршку раном развоју и породичним односима ''Хармонија'', Нови Сад; Тања Рајачић, васпитач, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад
Општи циљевиОснаживање запослених у школама за препознавање, разумевање и психолошку подршку детету које је у стању емоционалне кризе услед неповољних околности због изложености насиљу било ког облика, и других ситуација која изазивају стрес код детета.
Специфични циљевиУпознавање просветних радника са облицима насиља у породици и ван ње; Подизање степена сензибилитета просветних радника за препознавање емоција и емоционалних реакција детета које је изложено насиљу, злостављању и занемаривању; Упознавање просветних радника са импликацијама које ефекти стреса, шока, насиља, злостављања и занемаривања имају на целокупан развој и функционисање детета у школи и уопште даље у адолесцентном и одраслом добу, уколико се потребне интервенције не реализују адекватно и увремењено; Упознавање просветних радника са начинима и техникама подршке детету у кризној ситуацији; Упознавање са вештинама којима се развија однос поверења и прихватања између детета и учитеља/наставника/васпитача.
Теме програмаВрсте и облици насиља над децом и међу децом, сличности и разлике између насиља у стварном и виртуелном свету; Дете/ученик у кризној ситуацији у одељењу; Осећања и емоционалне реакције детета у кризној ситуацији; Примена техника недирективне терапије игром у процесу подршке детету/ученику у кризној ситуацији; Разумевање тренутног животног контекста који је неповољан за социо-емоционални развој и учење; Технике интеграције детета жртве насиља, злостављања и занемаривања у вршњачку групу.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 75 000,00 динара (или 2 500,00 по учеснику без обзира на величину групе). У цену је урачуната надокнада предавачима и радни материјал. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања