logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

679 Савремене машине алатке – стање и трендови Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Особа за контактСлободан Табаковић, tabak@uns.ac.rs, 021 485-2315, +381641532014
АуториПроф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Проф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
РеализаториПроф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Проф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Доц. др Александар Живковић, дипл. маш. инж., доцент Факултета техничких наука у Новом Саду Цвијетин Млађеновић, маст. инж.маш., асистент Факултета техничких наука у Новом Саду
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета у области експлоатације машина алатки; Осавремењавање метода и садржаја при едукацији ученика у области експлоатације машина алатки и технолошких система.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе машинства у области машина алатки; Упознавање са концепцијама градње, подсистемима за главно и помоћно кретање, мерним системима и управљачким јединицама присутним у савременим машинама алаткама; Упознавање са савременим захтевима које се постављају пред машине алатке у експлоатацији (утицаји на тачност, бучност, производност, економичност и сл.)
Теме програмаСтруктура машина алатки; Тенденције развоја машина алатки; Понашање машина алатки у експлоатацији
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 5 010,00 дин (без ПДВ), а укључује: надокнаду и путне трошкове предавача, пратеће материјале нотесе, оловке
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања