logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

678 Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним планом а присутна су у пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСредња школа Лукијан Мушицки, Темерин, Народног фронта 80, Темерин
Особа за контактСлободан Продановић, sprodanovic@yahoo.com, 021 499 374, 063 150 62 87
АуториСлободан Продановић, дипл.инж.маш. стручни сарадник, Саобраћајна школа у Новом Саду Ласло Веребељи, дипл. инж. маш. наставник, СШ Лукијан Мушицки, Темерин
РеализаториСлободан Продановић, дипл.инж.маш. стручни сарадник, Саобраћајна школа у Новом Саду Ласло Веребељи, дипл.инж.маш. наставник, СШ Лукијан Мушицки, Темерин Драган Рајковић, дипл.инж.маш. главни процесни инспектор ЖТП Београд
Општи циљевиУпознавање наставника стручних предмета машинске струке са техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћена наставним планом а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу.
Специфични циљевиУпознавање полазника семинара са следећим савременим техничким решењима у области аутоиндустрије која егзистирају преко једне деценије на возилима а не помињу се у наставном плану ниједног предмета чиме се попуњава празнина између наставног програма и савремене праксе и јача стручни капацитет наставника; Брегасто вратило са промењљивим углом (VVT), врсте и изведена решења; Електронски управљани системи за убризгавање дизел горива са линијском, дистрибутор и VE и VP пумпама; Системи за убризгавање дизел горива типа Common Rail и пумпа дизна, изведене варијанте и комерцијалне ознаке; Сензори и актуатори система за убризгавање горива;Подмазивање система мотора СУС, сервисно ремонтни протоколи
Теме програмаИсторијски развој аутомобилске индустрије од парног тегљача до аутомобила са хибридним погоном; Брегаста вратила са промењљивим углом и дужином хода, VVT и VVL; Подмазивање мотора. Типови инсталација. Ремонтни протоколи. Моторна уља; Системи за убризгавање дизел горива. Историјски развој. Линијске клипне пумпе. Ротационе дистрибутор пумпе. Механичка регулација. Електронска регулација (EDC). Пумпа Bosch VE i VP44. Механичка и електронска регулација; Запремински и појединачни системи за убризгавање горива. Common Rail. Опис и карактеристике. Врсте запреминских пумпи. Врсте бризгаљки. Опис рада бризгаљки. Систем пумпа/дизна; Сензори и актуатори. Мерење физичких величина. Сензори у аутомобилској техници (MAF, MAP, Knock, Ламбда, број обртаја, температура, притисак)
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНакнада за предаваче за оба дана 48 000.00 Радни материјал (CD, свеска, оловка) 23 000.00 Освежење са ужином 12 000.00 Превозни трошкови и смештај 12.000.00 Укупно за семинар 95.000.00 Укупно по полазнику 3.800.00
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања