logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

677 Ручно и аутоматизовано програмирање компјутерски управљаних машина алатки (стање и трендови) Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Особа за контактСлободан Табаковић, tabak@uns.ac.rs, 021 485-2315, +381641532014
АуториПроф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Проф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
РеализаториПроф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Проф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Доц. др Александар Живковић, дипл., маш. инж., доцент Факултета техничких наука у Новом Саду Цвијетин Млађеновић, МА. инж.маш., асистент Факултета техничких наука у Новом Саду
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе у области програмирања КУМА; Унификација едукације ученика у области програмирања КУМА у складу са савременим методама у тој области.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе машинства у домену програмирања КУМА; Упознавање са савременим приступима програмирању КУМА (систематизацији поступака, концепцијама програмирања имплементираних у управљачке системе присутне на машинама алаткама као што су: Siemens, Fanuc, Fagor); Упознавање са савременим системима за аутоматизовано програмирање КУМА, структуром, методама програмирања и применљивости у привреди. Упознавање полазника семинара са типовима грешака које се јављају при програмирању КУМА, предикцији грешака и методама верификације управљачких програма.
Теме програмаФазе пројектовања технолошког процеса са становишта програмирања КУМА и структура управљачких програма за КУМА; Структура програмских система за рачунаром подржано програмирање КУМА и системи за аутоматизовано програмирање КУМА за обраду стругањем и глодањем као и комбинованих обрада са којима ће се полазници упознати кроз следеће активности
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 5 010,00 дин (без ПДВ), а укључује: надокнаду предавачима, путне трошкове предавача, уџбеник, нотесе и оловке за полазнике семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања