logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

675 Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторимагистар економских наука Даница Јовић, Економски факултет Универзитета у Београду
Реализаторимр Даница Јовић, Економски факултет Универзитета у Београду мр Синиша Радић, Економски факултет Универзитета у Београду мсц Милутин Живановић, Економски факултет Универзитета у Београду
Општи циљевиУнапређење наставничких компетенција из домена финансијског рачуноводста и финансијског извештавања који су изложени сталним променама законске и професионалне регулативе.
Специфични циљевиУнапређење теоријских знања наставника у сложеној рачуноводственој области која се односи на признавање, вредновање и презентацију сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику; Разумевање и усвајање захтева релевантних МСФИ и пореских прописа у Републици Србији; Практична примена захтева МСФИ и пореских прописа приликом иницијалног и накнадног вредновања сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику; Практична примена захтева МСФИ и пореских прописа у пословним догађајима који настају у активностима повезаним са њиховом набавком, отписивањем, отуђивањем и расходовањем;
Теме програмаАктуелна питања финансијског извештавања о нематеријалној имовини; Некретнине, постојења и опрема (НПО) – појам, врсте и вредновање; Порески третман прибављања НПО и начини прибављања; Рачуноводствени третман пољопривредног, грађевинског и осталог земљишта; Рачуноводствени третман инвестиционих некретнина
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2.400,00 динара – бруто; ПДВ 400,00 динара хендаути, блок и хемијска оловка – 300,00 динара, припрема програма обуке 1 700,00 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања