logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

674 Развој предузетничке идеје – како препознати идеју и урадити бизнис план Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за подршку и развој предузетништва код младих, Земун, Прегревица 15, Земун, Београд
Особа за контактНаташа Петровић, goca.st@hotmail.com, 011 4050935, 063 8005333
АуториНаташа Петровић, дипломирани економиста, професор економске групе предмета, Економска школа „Нада Димић“, Земун Гордана Станишић, дипломирани економиста, професор економске групе предмета, Пета економска школа „Раковица“, Београд
РеализаториНаташа Петровић, дипломирани економиста, професор економске групе предмета, Економска школа „Нада Димић“, Земун Гордана Станишић, дипломирани економиста, професор економске групе предмета, Пета економска школа „Раковица“, Београд
Општи циљевиУсавршавање предметних наставника и оспособљавање за извођење наставе из области предузетништва; Унапређење знања и вештина за израду бизнис плана.
Специфични циљевиУпознавање са особинама предузетника и мотивима њиховог осамостаљивања; Развој свести о значају предузетништва (екстерног, интерног и социјалног); Развој креативног начина размишљања; Примена истраживачког рада; Обука полазника за смостално састављање бизнис плана; Упознавање са техникама и развијање вештина презентовања одабране предузетничке идеје. Препознавање и уобличавање сопствених предузетничких вештина.
Теме програмаИзбор предузетничке идеје; Бизнис план – маркетинг део; Бизнис план –организациони део; Бизнис план финансијски део; Особине предузетника; Зашто се предузетници осамостаљују; Зашто предузетници пропадају; Избор предузетничке идеје; Микроселекција; Бизнис план – маркетинг део плана; Бизнис план – организациони део плана
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика , стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500,00 динара по учеснику од тога: 1333,33 део котизације за ангажовање реализатора 233,33 трошак пута реализатора 300,00 трошак смештаја реализатора, 2 пуна пансиона 150,00 трошак амортизације - 100,00 канцеларијски материјал - 250,00 трошкови репрезентације (освежење) - 133,34 остали расходи Трошкови су условљени бројем учесника и удаљеношћу од места становања реализатора, па су могућа одступања, али у оквиру цене од 2.500,00 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања