logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

673 Пројектовање технолошких процеса израде производа Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
Особа за контактДејан Лукић, lukicd@uns.ac.rs, +381214852331, +381695048311
АуториДр Дејан Лукић, доцент Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Др Мијодраг Милошевић, доцент Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Проф. др Ацо Антић, ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство
РеализаториДр Дејан Лукић, доцент Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Др Мијодраг Милошевић, доцент Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Проф. др Ацо Антић, ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Мсц Јован Вукман, истраживач сарадник Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство Мсц Горан Јовичић, истраживач сарадник Факултета техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе у пројектовању и реинжењерингу технолошких процеса израде производа за постојеће и нове производне системе.
Специфични циљевиОвладавање методологијама и знањима кључним за пројектовање оптималних технолошких процеса израде производа као што су анализа технологичности конструкције производа, избор и дефинисање припремака, додатака за обраду, машина, алата и прибора, мерила, режима и параметара обраде, база за обраду и тачности обраде; Упознавање са основним могућностима повећања квалитета технолошких процеса повећањем производности и економичности; Пројектовање индивидуалних и групних технолошких процеса; Пројектовање технолошких процеса за CNC технолошке системе; Аутоматизација пројектовања технолошких процеса, CAPP и CAM системи.
Теме програмаПрви дан: Дефинисање основних функција припремe производње и одговарајућих задатака сваке од функција са акцентом на технолошку припрему производње; Идејно пројектовање технолошких процеса; Анализа технологичности конструкције производа на конкретном примеру са дефинисањем свих елемената квалитативне технологичности и квантитативне технологичности; Пројектовање идејних решења технолошких процеса израде најзаступљенијих делова у машиноградњи за различите типове производње уз рационалан избор припремака, додатака за обраду и производних ресурса; Системи пројектовања технолошких процеса; Избор алата и режима обраде према препорукама произвођача алата на конкретним примерима; Пројектовање технолошких процеса за CNC технолошке системе; Пројектовање технолошких процеса и генерисање CNC управљачких програма; Пројектовање технолошких процеса применом CAM система
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по групи је 90 000,00 динара (по учеснику 4 500,00 динара). У цену су урачунате надокнаде предавачима и радни материјал. Установа која је домаћин едукације сноси трошкове пута за предаваче и трошкове освежења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања