logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

672 Програмирање КУМА у радионичким условима - програмски системи за интерактивно дијалошко програмирање КУМА Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Особа за контактСлободан Табаковић, tabak@uns.ac.rs, 021 485-2315, +381641532014
АуториПроф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Проф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
РеализаториПроф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Проф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Доц. др Александар Живковић, дипл., маш. инж., доцент Факултета техничких наука у Новом Саду Цвијетин Млађеновић, маст. инж.маш., асистент Факултета техничких наука у Новом Саду.
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе у области програмирања нумерички управљаних машина алатки.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе машинства у домену програмирања КУМА. Упознавање са савременим приступима проблематици програмирања КУМА базираним на програмским системима имплементираних у управљачке јединице машина алатки. Упознавање са предностима и недостатцима дијалошког програмирања КУМА. Методе дефинисања корекција алата, утицај на процес програмирања и примена у серијској производњи. Упознавање полазника семинара са методама верификације управљачких програма на самој машини.
Теме програмаПроблематика и поступци дијалошког програмирања KУМА; Практична примена методологије дијалошког програмирања на програмским системима Shopmill i ShopTurn
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 5 000,00 дин (без ПДВ), а укључује: надокнаду и путне трошкове предавача, пратеће материјале нотесе, оловке
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања