logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

67 Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаИмам идеју, Краљево, Цара Душана 39, 36000, Краљево
Особа за контактДејан Алексић, saskajovankin@gmail.com, 036 351483, 060 3069336
АуториМарсела Ескенази Милутиновић, дипл.педагог, самостални педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић", Краљево; Александра Јованкин, дипл. педагог, самостални педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић", Краљево
РеализаториМарсела Ескенази Милутиновић, дипл.педагог, самостални педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић", Краљево; Александра Јованкин, дипл. педагог, самостални педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић", Краљево; Гордана Петровић, наставник стручних предмета, педагошки саветник, Машинско техничка школа,,14 октобар", Краљево
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног начина реаговања у ситуацији насиља.
Специфични циљевиУпознавање са законском регулативом везано за насиље у школи; Осмишљавање превентивних активности. Едукација наставника и ученика о могућим начинима реаговања у конфликтним ситуацијама; Оспособљавање наставника за препознавање ситације насиља, процењивање нивоа ризика и адекватно реаговање; Уочавање могућности инкорпорације програма превенције у свим областима квалитета живота и рада у школи кроз осмишљавање акционог плана; Стицање знања о реституцији; Упознавање наставника са корацима у интервентним активностима у ситацијама насиља; Осмишљавање могућих начина вођење документације о превентивним и интервентним активностима.
Теме програмаЗаконска регулатива; Предрасуде и стереотипи – пут ка дискриминацији; Насиље у школи: врсте насиља и начини реаговања; Превентивне активности; Интервентне активности; Акциони план превенције насиља и начини вођење документације о превентивним и интервентним активностима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара за групу од 30 учесника је 30 000 динара (1 000 динара по учеснику за групу од 30) плус трошкови пута. Спецификација: Радни материјал, хенд аути, израда сертификата – 3 000,00 динара; У зависности од дестинације, трошкови ноћења
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања