logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

669 Органска производња и прерада органска хране Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСербиа органика, Београд, Молерова 29 Београд, Београд
Особа за контактИвана Симић, ivana.simic@serbiaorganica.org, 065 855 68 68, 065 855 68 68
Аутори1.Проф др Снежана Ољача, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду 2.Ивана Симић, дип.инж-Мастер, Национално удружење за развој органске производње Сербиа органика 3.Александра Стакић Јанићијевић дипл.вет. наставник стручних предмета у Пољопривредној школи ПКБ Београд 4.Др Владан Угреновић, Институт “Тамиш” 5.Др Владимир Филиповић, Институт за проучавање лековитог биља “Јосип Панчић”
Реализатори1. Проф др Снежана Ољача, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду 2. Др Владан Угреновић, Институт “Тамиш” 3. Др Владимир Филиповић, Институт за проучавање лековитог биља “Јосип Панчић” 4. Проф др Зорица Средојевић, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду 5. Проф др Слободан Миленковић, редовни професор факултета биофарминг у Бачкој Тополи Универзитета Мегатренд 6.Проф др Миомир Никша, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду 7.Анка Поповић Врањеш, редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду 8.Александра Стакић Јанићијевић дипл.вет- Мастер, наставник стручних предмета у Пољопривредној школи ПКБ Београд 9.Ивана Симић, дип.инж-Мастер, Национално удружење за развој органске производње Сербиа органика
Општи циљевиПовећање квалитета и ефикасности наставе; Подизање нивоа знања и вештина наставник
Специфични циљевиУнапређење стечених и стицање нових теоријских и практичних знања и примене нових технологија у производњи и преради органске хран
Теме програмаЦиљеви и принципи органске пољопривреде; Органска и интензивна пољопривреда-предности и недостаци; Значај и очување биодиверзитета у органским системима производње; Прописи, стандарди и сертификација; Економски аспекти производње, прераде и пласмана органских производа; Тржиште и маркетинг органских производа; Израда и анализа плана пословања; Очување и унапређење плодности земљишта и дозвољена средства за исхрану биља и оплемењивање земљишта у органској пољопривреди; Плодоред у органској производњи; Контрола корова у органској производњи; Заштита биља и превентивне мере, дозвољена средства за заштиту биља;Технологије производње у органској пољопривреди; Претварање конвенционалне у органску производњу; Увод у органску пољопривреду; Тржиште и маркетинг органских производа; Обележавање органских производа; Економски аспекти производње, прераде и пласмана органских производа; Технологије прераде у органској пољопривреди; Производња органских биљних и анималних производа; Израда маркетинг плана за сопствени органски производ
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена240.000 дин. за 30 учесника (мин. по учеснику 8000 дин.) Смештај учесника, храна, надокнада предавачима, радни материјал, освежење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања