logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

668 Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Дреновац бб, Параћин
Особа за контактмр Јовица Јевтић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031519417, 064 3344771
Аутори1. Ана Петрович, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић“, Стара Пазова 2. Биљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економска школа, Ужице 3. Сретен Јовић, наставник економске групе предмета, Стручна школа „Свети Сава“, Бујановац 4. Имре Зомбори, директор, ЕСШ "Боса Милићевић", Суботица
Реализатори1. Ана Петрович, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић“, Стара Пазова 2. Биљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економска школа, Ужице 3. Сретен Јовић, наставник економске групе предмета, Стручна школа „Свети Сава“, Бујановац 4. Имре Зомбори, директор, ЕСШ "Боса Милићевић", Суботица
Општи циљевиСтицање знања , вештина и ставова наставника за планирање, извођење наставе и вредновање постигнућа ученика из предмета Обука у бироу у фазама јединственог и подељеног рада у подручју рада економија, право и администрација.
Специфични циљевиСтицање знања о специфичностима наставе у бироу за учење и повезаности бироа за учење са осталим стручним предметима. Извођење наставе у форми импулс/активност у фази јединственог и подељеног рада.Стицање знања о специфичностима и сложености оцењивања у бироу за учење. Израда и употреба различитих формулара за потребе оцењивања у бироу за учење.
Теме програмаНаставни предмети и њихов значај за рад у бироу; Шта ради наставник а шта ученик у бироу; Радни материјал, планирање времена за израду задатака и израда плана тока часа; Континуитет у пословању; Комуникација; Организациона шема ПД у фази подељеног рада; Припрема импулса и материјала за сваку службу; Држање часа – анализа; Шта се све може оцењивати у бироу; Оцењивање радне пробе и теста практичних вештина; Оцењивање извештаја; Како унапредити процес учења у бироу
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 4.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 20 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења, трошкове смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије у којој се програм реализује. У цену нису урачунати трошкови смештаја и исхране учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања