logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

667 Обука наставника средњих стручних школа из електротехнике, рачунарства и мехатронике за извођење удаљених експеримената Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак, Чачак
Особа за контактМирослав Бјекић, mbjekic@gmail.com, 032/302-713, 064/19-57-176
Аутори1. Проф. др Радојка Крнета, ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку, Универзотет у Крагујевцу 2. Проф. др Мирослав Бјекић, ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку, Универзотет у Крагујевцу
Реализатори1. Проф. др Радојка Крнета, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2. Проф. др Мирослав Бјекић, ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 3. др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду 4. Марко Росић, асиснтент, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 5. Милош Божић, асистент, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 6. Ђорђе Дамњановић, асистент, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 7. Марјан Милошевић, асистент, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 8. Сања Вујиновић, асистент, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду 9. Александра Марјановић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду 10. Јован Шулц, асистент, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 11. др Ивана Игњатовић, доцент, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Општи циљевиOспособљавање наставника средњих стручних школа за коришћење удаљених експеримената у настави стручних предмета ради подизања квалитета наставе и повећања интересовања ученика за студије инжењерства.
Специфични циљевиOбука наставника средњих стручних школа за: - увођење иновативних метода у наставу стручних предмета кроз употребу удаљених експеримената из oблaсти eлeктрoтeхникe, рaчунaрствa и мeхaтрoникe - коришћење ресурса веб библиотеке NeReLa мреже удаљених лабораторија које су успостављене на 4 партнерска универзитета у Чачку, Београду, Новом Саду и Нишу у оквируреализације ТЕМПУС пројекта NeReLa - “Building Network of Remote Labs for strengthening university - secondary vocational schools collaboration” (http://www.nerela.kg.ac.rs/)
Теме програмаУпoзнaвaњe полазника обуке сa употребом резултата NeReLa пројекта за обуку наставника средњих стручних школа за извођење удаљених експеримената; Основе коришћења Moodle окружења; Детаљна демонстрација једног наставног модула постављеног у Moodle окружењу; Снимање часа; Избор удаљеног експеримента; Обучавање наставника за рад са удаљеним експериментима; Презентација одржаних часова са применом удаљених експеримената и дискусија о одржаним часовима; Предлагање нових експеримената
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена6000 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања