logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

666 Монетарна политика и пословна политика банака – актуелни изазови и нови трендови Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178
Аутори1. др Лукић Велимир, асистент, Економски факултет у Београду, Катедра за економску политику и развој. 2. др Светлана Поповић, доцент, Економски факултет у Београду Катедра за економску политику и развој.
Реализатори1. др Лукић Велимир, асистент, Економски факултет у Београду, Катедра за економску политику и развој. 2. др Светлана Поповић, доцент, Економски факултет у Београду Катедра за економску политику и развој.
Општи циљевиУнапређење професионалног капацитета наставника са циљем подизања квалитета наставног процеса, нивоа и употребљивости стеченог знања и сатисфакције ученика.
Специфични циљевиИспуњење општег циља програма проистиче из успешне интеграције три водеће идеје при конципирању програма: 1.) праћење еволуције матичне научне дисциплине, 2.) актуелизација излагања наставне материје кроз осврт на текућа збивања и 3.) провера стеченог знања ученика кроз решавање аналитичких проблема. Програм пружа: а.) стицање нових знања из области у којој се наставник усавршавао и њихову примену, б.) унапређење разумевања социјалне релевантности садржаја предмета, ц.) примену одговарајућих метода и техника рада са ученицима ради ефикаснијег усвајања знања, д.) модел инкорпорирања примера из свакодневног живота у наставни процес и потенцирање коришћења искуства ученика у њиховој анализи и е.) предлоге за подстицајно оцењивање ученика.
Теме програмаВођење монетарне политике у нормалним; 2. Вођење монетарне политике у периоду финансијске и економске кризе; Анализа ризика у банкарском пословању; Управљање кредитним ризиком у банкама; Управљање каматним ризиком у банкама
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2690 дин. (у цену су укључени трошкови освежења за учеснике и радних материјала).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања