logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

665 Могућности примене „MS EXCEL“ апликације у настави економске групе предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178
Аутори1. Др Ђорђе Митровић, доцент, Универзитет у Београду, Економски факултет 2. др Дејан Трифуновић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Економски факултет 3. др Ирена Јанковић, доцент, Универзитет у Београду, Економски факултет 4. мр Марина Петровић, асистент, Универзитет у Београду, Економски факултет
Реализатори1. др Ђорђе Митровић, доцент, Универзитет у Београду, Економски факултет 2. др Дејан Трифуновић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Економски факултет 3. др Ирена Јанковић, доцент, Универзитет у Београду, Економски факултет 4. мр Марина Петровић, асистент, Универзитет у Београду, Економски факултет
Општи циљевиОпшти циљ је унапређивање компетенција наставника за употребу софтверских апликација у дидактици и методици у настави економске групе предмета.
Специфични циљевиРазвијање способности наставника за рачунску и графичку илустрацију и објашњавање садржајa економске групе предмета употребом „MS Excel“ апликације. Оспособљавање наставника за употребу Ексел апликације, за самосталну израду једноставнијих економских модела у Екселу, прикупљање, презентацију и обраду реалних тржишних (финансијских и економских) података у Екселу, израду домаћих задатака и тестова и примера за проверу знања ученика уз помоћ Ексел апликације.
Теме програмаКако употреба „MS Excel“ апликације може побољшати наставу и усвајање градива од стране ученика; Основне функције у Екселу; Граница производних могућности – модел; Теоријски увод и практична примена дескриптивно-статистичке анализе на временској серији реалних тржишних података
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику 2.000,00 динара са ПДВ-ом У цену су укључени трошкови ангажовања реализатора, радни материјал (приручник, ЦД са примерима економских модела у Екселу, вежбама и задацима који се обрађују на самој обуци, презентацијама са теоријским објашњењима), послужење (исхрана и освежење на паузама за учеснике)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања