logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

664 Креирање, евалуација пословних идеја и израда пословног (бизнис) плана Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178
Аутори1. Проф. др Благоје Пауновић, редовни професор Економског факултета у Београду, 2. Мс Челиковић Зорица, асистент Економског факултета у Београду, 3. Мр Милутин Добриловић, асистент Економског факултета у Београду.
Реализатори1. Проф. др Благоје Пауновић, редовни професор Економског факултета у Београду, 2. Мс Челиковић Зорица, асистент Економског факултета у Београду, 3. Мр Милутин Добриловић, асистент Економског факултета у Београду.
Општи циљевиУнапређење наставног процеса путем едукације наставника о основним принципима савременог пословања, улози и значају бизнис плана и његовог одраза на живот и рад младих људи.
Специфични циљевиСхватање значаја идеје за реализацију пословног подухвата. Стицање знања и вештина неопходних за израду бизнис плана. Оспособљавање наставника за практичну примену теоријских знања и у том смислу самосталну израду бизнис плана. Наведеним знањима и вештинама циљ је да се подстакне креативност, евалуација и самоевалуација којом би се у даљем трансферу стечених знања на ученике обезбедило интерактивно учење и лакше савладавање градива. Путем примене софтверских решења у изради бизнис планова јачају се конпетенција наставника у погледу информатичких вештина.
Теме програмаКреирање пословне идеје; Елементи бизнис плана; оперативни план; Маркетинг план; Финансијски план; Приказ софтверских решења за израду бизнис плана
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1.500,00 динара. Дати износ био би распоређен на следеће трошкове: • Путни трошкови реализатора • Трошкови изнајмљивање простора са опремом ако се курс одржава ван институције • Трошкови хонорара реализатора
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања