logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

663 Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178
Аутори1. проф. Др Стипе Ловрета, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду 2. др Драган Стојковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду 3. Мр Мирјана Челић, наставник економске групе предмета, СШ „Светозар Милетић“ Нови Сад 4. др Јелена Филиповић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду 5. мс Ива Вуксановић, асистент на Економском факултету Универзитета у Београду
Реализатори1. Проф. Др Стипе Ловрета, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду 2. Проф. др Горан Петковић, редовни професор на Економском факултету Универзитета у Београду 3. др Драган Стојковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду 4. мр Мирјана Челић, наставник економске групе предмета, СШ „Светозар Милетић“, Нови Сад 5. др Зоран Богетић, ванредни професор на Економском факултету Универзитета у Београду 6. др Јелена Филиповић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду 7. мс Ива Вуксановић, асистент на Економском факултету Универзитета у Београду 8. мс Вељко Мијушковић, асистент на Економском факултету Универзитета у Београду 9. мс Невена Мутавџић, стручни сарадника Научно-истраживачког центра Економском факултету Универзитета у Београду
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника и квалитета наставног процеса коришћењем студије случаја као савременог метода рада у настави економске групе предмета.
Специфични циљеви• Оспособљавање наставника да самостално креирају модерне студије случаја примерене за наставу у средњим школама. • Унапређење наставничких вештина коришћењем савремених наставних метода у циљу подстицања интерактивне наставе. • Оспособљавање наставника да презентирају модерне концепте из пословне економије, маркетинга и трговинских предмета кроз студије случаја. • Интеграција и корелација садржаја међу наставним предметима
Теме програмаКључни елементи успешне израде студије случаја; Решавање конкретне студије случаја из пословне економије; Решавање конкретне студије случаја (студија случаја која повезује предмете са трговинском тематиком) – Конкретно трговинско предузеће и различити аспекти његовог пословања; Решавање конкретне студије случаја из области
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2.000,00 динара (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања